Organizovaná sokolnická činnost na VFU Brno začala na podzim roku 2016 vznikem Sokolnické sekce. Tato svou existencí umožnila studentům Veterinární a farmaceutické univerzity sdílet zkušenosti a nabývat nové dovednosti týkající se sokolnictví. Sekce je zastřešována Ústavem ekologie a chorob zvěře, ryb a včel a je vedena Dr. Vladimírem Piačkem. K dnešnímu dni eviduje šest aktivních členů z řad studentů z několika fakult VFU Brno a šest sokolnicky vedených dravců a sov. Ze sov jsou to výr velký a puštík rudonohý, z dravců dva jedinci jestřába lesního, raroh jižní a raroh velký.

Již v lovecké sezóně 2016 byly pořádány Sokolnickou sekcí VFU Brno historicky první Sokolnické lovy, kterých se účastnili také kolegové ze Sokolnické sekce Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Lovy se konaly na území působnosti Školního zemědělského podniku Nový Jičín, bažantnice Kunín, kterému patří vděk za možnost realizace této činnosti. Nejen mezi zúčastněnými lovci, ale také mezi veřejností byly lovy hodnoceny i navzdory nepřízni počasí za velmi uspokojivé. Účastnilo se jich celkem dvanáct lovců se svými dravci a hojná účast byla také v řadách korony. Tento rok je tato akce pro pozitivní ohlasy na pláně také.

Spolupráce se Sokolnickou sekcí Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně byla navázána již za vzniku sekce na VFU. Jsou pořádána pravidelná setkání obou sekcí, kde dochází nejen k výměně zkušeností a vědomostí, ale také k příjemným kulturně společenským zážitkům.

Do sekce se může začlenit ve kteroukoliv dobu akademického roku každý student VFU Brno, který má zájem o sokolnictví a dostatek entuziazmu pro práci s dravci. Ta není nikterak jednoduchá, ale přináší množství neopakovatelných zážitků.Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT