Organizovaná sokolnická činnost na VFU Brno začala na podzim roku 2016 vznikem Sokolnické sekce. Tato svou existencí umožnila studentům Veterinární a farmaceutické univerzity sdílet zkušenosti a nabývat nové dovednosti týkající se sokolnictví. Sekce je zastřešována Ústavem ekologie a chorob zvěře, ryb a včel a je vedena Dr. Vladimírem Piačkem. K dnešnímu dni eviduje šest aktivních členů z řad studentů z několika fakult VFU Brno a šest sokolnicky vedených dravců a sov. Ze sov jsou to výr velký a puštík rudonohý, z dravců dva jedinci jestřába lesního, raroh jižní a raroh velký.

Již v lovecké sezóně 2016 byly pořádány Sokolnickou sekcí VFU Brno historicky první Sokolnické lovy, kterých se účastnili také kolegové ze Sokolnické sekce Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Lovy se konaly na území působnosti Školního zemědělského podniku Nový Jičín, bažantnice Kunín, kterému patří vděk za možnost realizace této činnosti. Nejen mezi zúčastněnými lovci, ale také mezi veřejností byly lovy hodnoceny i navzdory nepřízni počasí za velmi uspokojivé. Účastnilo se jich celkem dvanáct lovců se svými dravci a hojná účast byla také v řadách korony. Tento rok je tato akce pro pozitivní ohlasy na pláně také.

Spolupráce se Sokolnickou sekcí Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně byla navázána již za vzniku sekce na VFU. Jsou pořádána pravidelná setkání obou sekcí, kde dochází nejen k výměně zkušeností a vědomostí, ale také k příjemným kulturně společenským zážitkům.

Do sekce se může začlenit ve kteroukoliv dobu akademického roku každý student VFU Brno, který má zájem o sokolnictví a dostatek entuziazmu pro práci s dravci. Ta není nikterak jednoduchá, ale přináší množství neopakovatelných zážitků.Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT