Regionální agrární komora JmK nominovala v rámci 13. ročníku soutěže o značku Regionální potravina Jihomoravského kraje 9 výrobků a v rámci 17. ročníku soutěže o značku "ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2022" a "Chuť jižní Moravy 2022" a bylo navrženo k ocenění 12 výrobků.

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje vyhodnotila 13. ročník soutěže o značku Regionální potravina Jihomoravského kraje 17. ročník soutěže o značky ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2022 a Chuť jižní Moravy 2022.

  • slavnostní vyhlášení výsledků soutěží proběhlo na Jihomoravských krajských dožínkách ve Vyškově 28. 8. 2022

Cílem soutěží je podpořit malé a střední firmy v regionech, které mají maximálně 250 zaměstnanců, a zároveň představit a zvýšit oblibu regionálních potravin nejen mezi odbornou veřejností, ale především mezi spotřebiteli.

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje je vyhlašovatelem a organizátorem těchto soutěží v Jihomoravském kraji, kdy ve spolupráci s partnery - zejména s Ministerstvem zemědělství ČR a Státním zemědělským intervenčním fondem, Jihomoravským krajem, Mendelovou univerzitou v Brně, Veterinární univerzitou Brno, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Státní veterinární správou, Agrární komorou ČR, Potravinářskou komorou ČR, Krajským informačním střediskem pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje, ale i dalšími, jsou garanty úrovně, kvality, objektivity a dalších pozitivních kritérií celé akce.

Pro rok 2022 jsou výsledky soutěží v tiskové zprávě Regionální potravina Jihomoravského kraje a tiskové zprávě Ocenění ZLATÁ Chuť jižní Moravy.

 

Více informací na www.regionalnipotravina.cz  www.kisjm.cz  

 Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT