Spolupráce Fakulty Veterinární hygieny a ekologie s jinými organizacemi je zejména v oblasti pedagogické činnosti velmi bohatá a zahrnuje organizace různého typu (státní a privátní) i charakteru (dozorové orgány, výzkumná a diagnostická pracoviště, potravinářské a zemědělské provozy i jiné vysoké školy).

Zejména těsná je spolupráce se Státní veterinární správou ČR a krajskými veterinárními správami. Pracovníci těchto organizací se podílejí jednak na přímé výuce formou přednášek, vedení praktických cvičení nebo seminářů a hodnocení znalostí studentů při zkouškách, zejména státních závěrečných zkouškách. V určité míře se zapojují jako vedoucí – specialisté při realizaci bakalářských a diplomových prací.

Významná je taktéž spolupráce fakulty s Komorou veterinárních lékařů v oblasti optimalizace veterinárního vzdělávání.

V minulých letech FVHE realizovala různé formy spolupráce s řadou výrobních závodů, a to zejména při provádění laboratorních vyšetření produktů a hodnocení jakosti a zdravotní nezávadnosti surovin a hotových potravin. Dále fakulta spolupracovala na řešení technologických a hygienických problémů v některých potravinářských firmách a sledování zdravotního stavu produkčních hospodářství. Některé podniky se přímo podílely na výuce studentů a to jednak umožněním, případně garancí výuky přímo v provozu závodu a jednak účastí na státních závěrečných zkouškách, jako členové zkušebních komisí.

 Spolupráce na národní úrovni

Spolupráce FVHE s českými organizacemi v oblasti výuky

Organizace (celý název)

Typ spolupráce

Agritec Šumperk

výuka - zpracování bakalářských prací

Agrodružstvo Jevišovice

výuka

Centrum hygieny potravinových řetězců SZÚ Brno

výuka

Česká zemědělská a potravinářská inspekce

výuka v praxi

Český svaz zpracovatelů masa

výuka v praxi

Delikan výrobce krmiv

praktická výuka

Deratizace Ratajský

výuka (přednáška), bakalářské a diplomové práce

Farma Pohořelice - BEGOKON –  třídírna  vajec

praktická výuka

Firma Hadač a Zapletal

výuka

Gastroform

výuka

GLOBUS – hypermarket, Brno

praktická výuka

Chemická fakulta VUT Brno

výuka

Kaufland Česká republika v.o.s.

výuka

Kmotr a.s. Kroměříž

výuka

Kostelecké uzeniny, a.s.

praktická výuka

Kozí farma, Eva Sedláková, Šošůvka

laboratorní vyšetření, výukové videozáznamy

Krásno MP, a.s. Valašské meziříčí

spoluřešitel OP, praktická výuka

KVL ČR

výuka – výukové praxe studentů

Líhně Mach Litomyšl

výuka

Magistrát města Brna/odbor životního prostředí

podpora talentovaných studentů/přednáška

MAKRO Cash & Carry CZ

praktická výuka

Masoprofit

výuka

Mendelova univerzita Brno

výuka

MěVS Praha

výuka, výzkum

Mlékárna Jaroměřice n. Rokytnou

výuka

Mlékárna Laksyma Nedakonice

výuka

Mlékárna Miltra B, Městečko Trnávka

výuka

Mlékárna Moravialacto Jihlava

výuka

Mlékárna Olma Olomouc

výuka

NaturaServis, s.r.o.

výuka

Ovčí farma, Josef  Ondruch, Val. Bystřice

laboratorní vyšetření, výukové videozáznamy

PENAM Brno, Rosice, Kroměříž, Znojmo

praktická výuka, státní zkoušky

PENAM Pardubice

výuka a zpracování bakalářských a diplomových prací

Pfizer Animal Production

FVHE řešitel VÚ

Pivovar Černá Hora

propojení teorie a praxe

POEX Velké Meziříčí (výroba cukrovinek, balení suchých plodů) 

výuka

Potravinářská komora ČR

výuka v praxi, profil absolventů

Povodí Moravy, s.p.

sledování  a výzkum zdravotního stavu ryb

PROMT Modřice, a.s.

praktická výuka

ROBI, Újezd u Brna

praktická výuka

Rybníkářství Pohořelice a.s.

praktická výuka

SAKO Brno (Spalovna komunálních odpadů)

exkurze

Správa CHKO Poodří, Studénka

výuka

Sodexo

 

Steinhauser,  s r.o. Tišnov

praktická výuka v provozu, výukové centrum VFU

SVS Praha

výuka, výzkum

SZPI Brno

přednášky, účast v komisích pro SZ

Tekro, spol. s.r.o.

výuka

Tesco Stores ČR a.s. 

výuka

TRUMF Dolní Újezd (výroba koření)

praktická výuka

Ústav botaniky a zoologie PřF MU

výuka, přednášky v rámci Zookroužku

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

členství v odborné komisi

Váhala a spol. s. r.o., Hustopeče nad Bečvou

praktická výuka

Výzkumný ústav sladařský Brno

členství v  komisi pro odrůdy sladovnického ječmene

Záchranná stanice pro volně žijící živočichy Bartošovice

výuka

Zoo Lešná

výuka

Zoo Olomouc

výuka

Zoo Vyškov

výuka

ZZN Pelhřimov a.s.

výuka

Spolupráce na mezinárodní úrovni

Spolupráce FVHE se zahraničními organizacemi v oblasti výuky

Organizace (celý název)

Typ spolupráce

Veterinární fakulta Lipsko, Německo

výuka

 Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT