Spolupráce Fakulty veterinární hygieny a ekologie s jinými organizacemi je zejména v oblasti pedagogické činnosti velmi bohatá a zahrnuje organizace různého typu (státní a privátní) i charakteru (dozorové orgány, výzkumná a diagnostická pracoviště, potravinářské a zemědělské provozy i jiné vysoké školy).

Zejména těsná je spolupráce se Státní veterinární správou ČR a krajskými veterinárními správami. Pracovníci těchto organizací se podílejí jednak na přímé výuce formou přednášek, vedení praktických cvičení nebo seminářů a hodnocení znalostí studentů při zkouškách, zejména státních závěrečných zkouškách. V určité míře se zapojují jako vedoucí – specialisté při realizaci bakalářských a diplomových prací.

Významná je taktéž spolupráce fakulty s Komorou veterinárních lékařů v oblasti optimalizace veterinárního vzdělávání.

V minulých letech FVHE realizovala různé formy spolupráce s řadou výrobních závodů, a to zejména při provádění laboratorních vyšetření produktů a hodnocení jakosti a zdravotní nezávadnosti surovin a hotových potravin. Dále fakulta spolupracovala na řešení technologických a hygienických problémů v některých potravinářských firmách a sledování zdravotního stavu produkčních hospodářství. Některé podniky se přímo podílely na výuce studentů, a to jednak umožněním, případně garancí výuky přímo v provozu závodu a jednak účastí na státních závěrečných zkouškách, jako členové zkušebních komisí.

Spolupráce na národní úrovni

 

 

Spolupráce na mezinárodní úrovni

 

Evropská asociace zařízení pro veterinární vzdělávání – EAEVE

Evropská asociace státních veterinářů – EASVO

European Association of State Veterinary Officers

 

Evropská unie veterinárních hygieniků – UEVH

Union of European Veterinary Hygienists

 

Federace veterinárních lékařů Evropy – FVE

 

Síť evropských univerzit celoživotního vzdělávání – EUCEN

 Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT