Na Fakultě Veterinární hygieny a ekologie se 7.- 9. dubna 2019 uskutečnila stáž: Bioaktivní sloučeniny a texturní analýza v rámci projektu Cultural heritage of small homelands (2018-2020).

Stáž: Bioaktivní sloučeniny a texturní analýza v rámci mezinárodního projektu Cultural Heritage Of Small Homelands https://foodheritage.urk.edu.pl/

Na Fakultě Veterinární hygieny a ekologie se 7.- 9. dubna 2019 uskutečnila stáž: Bioaktivní sloučeniny a texturní analýza v rámci projektu Cultural heritage of small homelands (2018-2020). Tento projekt je pod záštitou polské národní agentury pro akademickou výměnu v rámci Mezinárodního akademického partnerství.

Organizátorem stáže byl Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu. Tento projekt vznikl pod záštitou Polské národní agentury pro akademickou výměnu. Hlavním cílem tohoto programu je popsat kulturní dědictví „malých regionů“, které se dodnes zachovalo v původních živočišných a rostlinných druzích v krajině a představuje jedinečné bohatství a hodnotu. Projekt vypracovává dlouhodobá řešení s ohledem na mezinárodní výzkumnou spolupráci. Projekt má prokázat, že podpora originálních prvků kulturního dědictví může přispět k dynamickému rozvoji nových regionálních produktů.Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT