Na Fakultě Veterinární hygieny a ekologie se 7.- 9. dubna 2019 uskutečnila stáž: Bioaktivní sloučeniny a texturní analýza v rámci projektu Cultural heritage of small homelands (2018-2020).

Stáž: Bioaktivní sloučeniny a texturní analýza v rámci mezinárodního projektu Cultural Heritage Of Small Homelands https://foodheritage.urk.edu.pl/

Na Fakultě Veterinární hygieny a ekologie se 7.- 9. dubna 2019 uskutečnila stáž: Bioaktivní sloučeniny a texturní analýza v rámci projektu Cultural heritage of small homelands (2018-2020). Tento projekt je pod záštitou polské národní agentury pro akademickou výměnu v rámci Mezinárodního akademického partnerství.

Organizátorem stáže byl Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu. Tento projekt vznikl pod záštitou Polské národní agentury pro akademickou výměnu. Hlavním cílem tohoto programu je popsat kulturní dědictví „malých regionů“, které se dodnes zachovalo v původních živočišných a rostlinných druzích v krajině a představuje jedinečné bohatství a hodnotu. Projekt vypracovává dlouhodobá řešení s ohledem na mezinárodní výzkumnou spolupráci. Projekt má prokázat, že podpora originálních prvků kulturního dědictví může přispět k dynamickému rozvoji nových regionálních produktů.Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT