Studijní plány původních DSP (platné do r. 2024)

 

Hygiena a technologie potravin / Food Hygiene and Processing Technology

Semestr

Předmět

Ukončení

Kreditová hodnota

1

Metody práce ve výzkumu

zápočet

20

2

Chemie potravin

zkouška

30

3

Mikrobiologie potravin

zkouška

30

4

*Povinně volitelný předmět

zkouška

30

5

Anglický jazyk

zkouška

10

6

Sepsání disertační práce

obhajoba

30

7

Hygiena a technologie potravin

zkouška**

30

Další aktivity (od 1. semestru studia)

min. 20

Autorství nebo spoluautorství na publikaci ve vědeckém časopise s impakt faktorem

40

*Povinně volitelný předmět: Výživa člověka, Hygiena a technologie masa a masných výrobků, Hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků, Veterinární hygienický dozor, Nákazy zvířat, Prohlídka jatečných zvířat a masa, Hygiena a technologie vegetabilních produktů, Hygiena drůbežích produktů, HACCP **Státní doktorská zkouška

 

Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií / Nutrition and Dietetics of Farm Animals and Hygiene of Food of Plant Origin

Semestr

Předmět

Ukončení

Kreditová hodnota

1

Metody práce ve výzkumu

zápočet

20

2

Veterinární biochemie

zkouška

30

3

Fyziologie

zkouška

30

4

*Povinně volitelný předmět

zkouška

30

5

Anglický jazyk

zkouška

10

6

Sepsání disertační práce

obhajoba

30

7

Výživa a dietetika zvířat

zkouška**

30

Další aktivity (od 1. semestru studia)

min. 20

Autorství nebo spoluautorství na publikaci ve vědeckém časopise s impakt faktorem

40

Povinně volitelný předmět: Toxikologie, Farmakologie, Veterinární ekologie, Analytická chemie, Zoohygiena, Hygiena a technologie vegetabilních produktů, Výživa člověka, **Státní doktorská zkouška

 

Veterinární ekologie / Veterinary ecology

Semestr

Předmět

Ukončení

Kreditová hodnota

1

Metody práce ve výzkumu

zápočet

20

2

Odpady potravinářské výroby* /Odpady z chovů hospodářských zvířat*

zkouška

30

3

Veterinární ekotoxikologie* /Veterinární toxikologie*

zkouška

30

4

Ekologická legislativa*/ Nákazy zvířat*/ Patologická morfologie*/ Radiobiologie

zkouška

30

5

Anglický jazyk

zkouška

10

6

Sepsání disertační práce

obhajoba

30

7

Veterinární ekologie

zkouška**

30

Další aktivity (od 1. semestru studia)

min. 20

Autorství nebo spoluautorství na publikaci ve vědeckém časopise s impakt faktorem

40

*Povinně volitelný předmět, **Státní doktorská zkouška

 

Veterinární biochemie, chemie a biofyzika / Veterinary Biochemistry, Chemistry and Biophysics

Semestr

Předmět

Ukončení

Kreditová hodnota

1

Metody práce ve výzkumu

zápočet

20

2

Fyziologie

zkouška

30

3

Veterinární biochemie* /Veterinární chemie*/ Veterinární biofyzika* Biologie* /Radiobiologie* /Chemie potravin*

zkouška

30

4

Analytická chemie

zkouška

30

5

Anglický jazyk

zkouška

10

6

Sepsání disertační práce

obhajoba

30

7

Veterinární chemie*/Veterinární biochemie*/ Veterinární biofyzika*

zkouška**

30

Další aktivity (od 1. semestru studia)

min. 20

Autorství nebo spoluautorství na publikaci ve vědeckém časopise s impakt faktorem

40

*Povinně volitelný předmět, **Státní doktorská zkouška

 

Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad / Diseases of Wild and ZOO Animals

Semestr

Předmět

Ukončení

Kreditová hodnota

1

Metody práce ve výzkumu

zápočet

20

2

Patologická morfologie

zkouška

30

3

Nákazy zvířat

zkouška

30

4

*Povinně volitelný předmět

zkouška

30

5

Anglický jazyk

zkouška

10

6

Sepsání disertační práce

obhajoba

30

7

Choroby zvěře, volně žijících zvířat zoozvířat, ryb a včel

zkouška**

30

Další aktivity (od 1. semestru studia)

min. 20

Autorství nebo spoluautorství na publikaci ve vědeckém časopise s impakt faktorem

40

Povinně volitelný předmět: Výživa a dietetika zvířat, Toxikologie a farmakologie, Mikrobiologie a imunologie, Veterinární ekologie, Parazitologie, **Státní doktorská zkouška

 

Veterinární toxikologie a toxikologie potravin / Veterinary Toxicology and Toxicology of Foodstuff

Semestr

Předmět

Ukončení

Kreditová hodnota

1

Metody práce ve výzkumu

zápočet

20

2

Chemie* /Chemie potravin*

zkouška

30

3

*Povinně volitelný předmět

zkouška

30

4

Soudní veterinární lékařství* /Potravinářská legislativa*

zkouška

30

5

Anglický jazyk

zkouška

10

6

Sepsání disertační práce

obhajoba

30

7

Veterinární toxikologie* /Toxikologie potravin*

zkouška**

30

Další aktivity (od 1. semestru studia)

min. 20

Autorství nebo spoluautorství na publikaci ve vědeckém časopise s impakt faktorem

40

Povinně volitelný předmět: Výživa zvířat, Patologická fyziologie, Patologická anatomie, Výživa člověka
**Státní doktorská zkouška

 

Veřejné veterinářství a ochrana zvířat / Veterinary Public Health and Animal Protection

Semestr

Předmět

Ukončení

Kreditová hodnota

1

Metody práce ve výzkumu

zápočet

20

2

Nákazy zvířat* /Veterinární ekologie*

zkouška

30

3

Veterinární hygienický dozor* /Veterinární legislativa*

zkouška

30

4

Veterinární toxikologie* /Výživa zvířat* /Veterinární statistika*

zkouška

30

5

Anglický jazyk

zkouška

30

6

Sepsání disertační práce

obhajoba

30

7

Veřejné veterinární lékařství* /Ochrana zvířat*

zkouška**

30

Další aktivity (od 1. semestru studia)

min. 20

Autorství nebo spoluautorství na publikaci ve vědeckém časopise s impakt faktorem

40

*Povinně volitelný předmět, **Státní doktorská zkouškaPerfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT