Porážka jatečných zvířat FVHE VETUNI

Vedoucí: Ing. František Ježek, Ph.D., email: fjezek@vfu.cz

Oddělení univerzitních jatek představuje zmodernizovaný provoz pro jatečné opracování skotu a prasat.

Vybavení tohoto zařízení je funkčně identickou kopií reálných provozů, které mimo jiné zahrnuje: prostory pro předporážkové ustájení zvířat, vepřovou a hovězí linku, chladírny, oddělení bourárny, expedici i zázemí pro orgány státního veterinárního dozoru.

V rámci předmětů zaměřených na hygienu a technologii masa a masných výrobků, veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa, welfare jatečných zvířat i výuku systému HACCP poskytuje studentům ukázku reálného provozu, která předchází výuku a praxi v komerčních podnicích.

V rámci univerzitního výzkumu slouží prostory porážky pro specifické odběry vzorků i jejich případné skladování.Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT