Složení vědecké rady FVHE

   Předsedkyně    doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.
   Interní členové    Externí členové
   prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.    prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
   prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.    prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
   prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA    prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
   prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM    prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, Ph.D.
   prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.    prof. Dr. Ing. Jan Mareš
   prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.    prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.
   prof. MVDr. František Treml, CSc.    prof. Ing. Jiří Mlček, Ph.D.
   prof. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.    prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
   prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA    prof. MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D
   prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.    prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D.
   prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.    doc. MVDr. Eva Dudriková, Ph.D.
   doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.    doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.
   doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.    doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.
   doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.    Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.
   doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA    MVDr. Jana Kozáková, Ph.D.
   doc. MVDr. Lenka Necidová, Ph.D.    MVDr. Jiří Bureš
   doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.    Ing. Martin Klanica
   doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.    MVDr. Jaroslav Salava
   MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.    MVDr. Zbyněk Semerád
   MVDr. Petra Mačáková, Ph.D.    MVDr. Josef Velecký

 Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT