Jednací řád Vědecké rady FVHE

Složení vědecké rady

Předsedkyně

doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.

 

  Interní členové

 Externí členové

 prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.  prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
 prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
 prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA  prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
 prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM  prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, Ph.D.
 prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.  prof. Dr. Ing. Jan Mareš
 prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.  prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.
 prof. MVDr. František Treml, CSc.  prof. Ing. Jiří Mlček, Ph.D.
 prof. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.  prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
 prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA  prof. MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D.
 prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.  prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D.
 prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.  doc. MVDr. Eva Dudriková, Ph.D.
 doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.  doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.
 doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.  doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.
 doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.  MVDr. Jiří Bureš
 doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA  Ing. Martin Klanica
 doc. MVDr. Lenka Necidová, Ph.D.  Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.
 doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.  MVDr. Jaroslav Salava
 doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.  MVDr. Zbyněk Semerád
 MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.  MVDr. Josef Velecký
 MVDr. Petra Mačáková, Ph.D.  

 Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT