Vedení fakulty

Děkanka

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.

Tel.: +420 54156 2794
E-mail: bursovas@vfu.cz

Sekretariát děkana

 

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Ing. Dana Skálová

Tel.: +420 54156 2796
Mobil: +420 602 116 871
E-mail: skalovad@vfu.cz

 

Proděkanka pro vzdělávání

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

Mobil: +420 727 876 536
E-mail: dobsikovar@vfu.cz

 

Proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

Tel.: +420 54156 2777
E-mail: hostovskym@vfu.cz

 

Proděkanka pro strategii a rozvoj

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

prof. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

Tel.: +420 54156 2700
Mobil: +420 602 116 956
E-mail: tremlovab@vfu.cz

 

Tajemník

 

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Ing. Josef Kupčík

Tel.: +420 54156 2799
E-mail: kupcikj@vfu.cz

 

 Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT