Magisterský studijní program (Garant: doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.)

Přihláška: pouze ELEKTRONICKÁ FORMA
Termín pro podání přihlášky: do 15. dubna 2021 
Přijímací zkoušky probíhají formou SCIO testů z biologie a chemie. V dubnu nebo květnu mají uchazeči o studium jeden termín za výhodnou cenu 390,- Kč (pokud obě dvě zkoušky složí uchazeč v jednom termínu). Po převedení E - přihlášky do přijímacího řízení vám společnost SCIO zašle slevový kupón. Alternativou testu z biologie a chemie jsou OSP testy (percentil 75 a výše), resp. průměr z vysvědčení do 1,25 v každém roce studia.

 Více info viz níže - Podmínky přijetí ke studiu.

 Součástí elektronické přihlášky je:

  • závěrečné vysvědčení z 1., 2. a 3. ročníku a vysvědčení z 1. pololetí 4. ročníku
  • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu 
  • doklad o zaplacení poplatku 500,- Kč

  ! Naskenujte jako přílohu elektronické přihlášky !

Na adresu děkanátu FVHE zašlete:

 

Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení prosím doložte co nejdříve po složení maturitní zkoušky (nebo lze donést i k přijímací zkoušce).

Adresa:
Veterinární univerzita Brno
Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

Účet Veterinární univerzity Brno:
ČSOB, č.ú. 154568547/0300, variabilní symbol 22900, konstantní symbol 379 

Kontakt: Sylva Řezáčová, Tel: +420 54156 2797, e-mail: rezacovas@vfu.cz

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU - ZDE -

Počet přijímaných studentů: 96

  • Do studijního oboru nelze přijmout uchazeče, který již na fakultě v tomto studijním oboru studuje.
  • Žádáme uchazeče, aby v rámci svých aktivit nad rámec středoškolské činnosti zasílali pouze kopie dokladů zaměřených do oblasti vzdělávání příslušného studijního programu viz. Podmínky přijímacího řízení.
  • Potvrzení zdravotní způsobilosti (formulář zde)

TÉMATICKÉ OKRUHY, DOPORUČENÁ LITERATURA
VZOROVÉ OTÁZKY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ (biologie, chemie) nyní pouze SCIO testy biologie + chemie 
PŘÍPRAVNÝ KURZProč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT