Garant: doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D. (Magisterský studijní program)

Přihláška: pouze E-PŘIHLÁŠKA
Termín pro podání přihlášky: do 31. března 2022 
Přijímací zkoušky probíhají formou SCIO testů z biologie a chemie - ukázka ZDE. V dubnu nebo květnu mají uchazeči o studium jeden termín za výhodnou cenu 390,- Kč (pokud obě dvě zkoušky složí uchazeč v jednom termínu). Po převedení e-přihlášky do přijímacího řízení vám společnost SCIO zašle slevový kupón. Alternativou testu z biologie a chemie jsou OSP testy (percentil 75 a výše), resp. průměr z vysvědčení do 1,25 v každém roce studia.

Podmínky přijímacího řízení - ZDE

Součástí elektronické přihlášky je:

  • závěrečné vysvědčení z 1., 2. a 3. ročníku a vysvědčení z 1. pololetí 4. ročníku
  • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu 
  • doklad o zaplacení poplatku 300,- Kč
  • ! Naskenujte jako přílohu elektronické přihlášky !

Na adresu děkanátu FVHE zašlete:

Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení prosím doložte co nejdříve po složení maturitní zkoušky.

Adresa:
Veterinární univerzita Brno
Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

Účet Veterinární univerzity Brno:

ČSOB, č.ú. 154568547/0300, variabilní symbol 22900, konstantní symbol 379 

Kontakt:

Sylva Řezáčová

Tel: +420 54156 2797

e-mail: rezacovas@vfu.cz

 

Počet přijímaných studentů: 96

  • Do studijního programu nelze přijmout uchazeče, který již na fakultě v tomto studijním programu studuje.
  • Žádáme uchazeče, aby v rámci svých aktivit nad rámec středoškolské činnosti zasílali pouze kopie dokladů zaměřených do oblasti vzdělávání příslušného studijního programu viz. Podmínky přijímacího řízení.
  • Potvrzení zdravotní způsobilosti (formulář ZDE)


PŘÍPRAVNÝ KURZ
https://www.vfu.cz/cz/pripravny-kurz-pro-studiumPerfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT