Magisterský studijní program (Garant: prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.)

Přihláška: pouze ELEKTRONICKÁ FORMA
Termín pro podání přihlášky: do 15. dubna 2021 
  

 Součástí elektronické přihlášky je:

  • vysvědčení z 1., 2. a 3. ročníku a z 1. pololetí 4. ročníku
  • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání
  • doklad o zaplacení poplatku 500 Kč

  ! Naskenujte jako přílohu elektronické přihlášky !

Na adresu děkanátu FVHE zašlete:

 

Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení prosím, doložte co nejdříve po složení maturitní zkoušky (nebo lze donést i k přijímací zkoušce).

Adresa:
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

Účet Veterinární a farmaceutické univerzity Brno:
ČSOB, č.ú. 154568547/0300, variabilní symbol 22900, konstantní symbol 379 

Kontakt: Sylva Řezáčová, Tel: +420 54156 2797, e-mail: rezacovas@vfu.cz

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU - ZDE -

Počet přijímaných studentů: 96

  • Do studijního oboru nelze přijmout uchazeče, který již na fakultě v tomto studijním oboru studuje.
  • Žádáme uchazeče, aby v rámci svých aktivit nad rámec středoškolské činnosti zasílali pouze kopie dokladů zaměřených do oblasti vzdělávání příslušného studijního programu viz. Podmínky přijímacího řízení.
  • Potvrzení zdravotní způsobilosti (formulář zde)

TÉMATICKÉ OKRUHY, DOPORUČENÁ LITERATURA
VZOROVÉ OTÁZKY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ (biologie, chemie, fyzika)
PŘÍPRAVNÝ KURZProč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT