Seznam předmětů:

Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie
obor Veterinární hygiena a ekologie

 • Ochrana zvířat a etologie
 • Toxikologie
 • Toxikologie potravin
 • Metodologie vědecké práce
 • Farmakologie v produkci potravin
 • Biostatistika
 • Biostatistics
 • Soudní a veřejné veterinární lékařství
 • Veterinární ochrana veřejného zdraví
 • Veterinární legislativa EU
 • Veterinary EU legislation
 • Ekonomika veterinární činnosti
 • Economy of Veterinary Practice

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie
obor Bezpečnost a kvalita potravin

 • Ochrana zvířat a welfare
 • Biostatistika
 • Toxikologie potravin a toxikologické laboratorní metody
 • Farmakologie v produkci potravin a rezidua léčiv v potravinách
 • Bakalářská práce
 • Ekonomika, marketing a management
 • Veterinární a potravinářská legislativa

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie
obor Ochrana zvířat a welfare

 • Etologie
 • Welfare hospodářských zvířat
 • Welfare, stres, bolest, utrpení u zvířat
 • Welfare psů a kynologie
 • Welfare zoozvířat a činnost zoologických zahrad, opuštěných zvířat a útulky pro zvířata, zvířat cirkusů a činnost cirkusů
 • Fyziologie zvířat
 • Základy veterinární péče
 • Statistika a informatika
 • Bakalářská práce
 • Welfare pokusných zvířat a pokusy na zvířatech
 • Ochrana zvířat a právní předpisy v ochraně zvířat
 • Laboratorní vyšetřování vzorků IV - instrumentální analýza
 • Myslivost
 • Laboratorní vyšetřování vzorků I - biochemie

Státnice:

 • Etologie
 • Welfare zvířat
 • Ochrana zvířat a právní předpisy v ochraně zvířat
 • Základy veterinární péče
 • Laboratorní vyšetřování vzorků

Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie
obor Ochrana zvířat a welfare

 • Poruchy chování zvířat
 • Laboratorní diagnostika - stres, bolest, utrpení u zvířat
 • Ochrana ohrožených druhů zvířat, přírody a krajiny
 • Poruchy zdraví související s otravami zvířat
 • Ekotoxikologie
 • Záchrana zvířat v extrémních situacích
 • Mediální komunikace v ochraně zvířat
 • Státní správa v ochraně zvířat
 • Marketing a management v ochraně zvířat

Státnice:

 • Ochrana a welfare přežvýkavců, prasat, koní a drůbeže
 • Ochrana a welfare psů, koček a dalších zájmových zvířat
 • Ochrana a welfare pokusných zvířat
 • Ochrana a welfare zvěře a volně žijících zvířat
 • Ochrana a welfare ryb a vodních živočichů
 • Laboratorní diagnostika v ochraně zvířat
 • Legislativa a státní správa v ochraně zvířat

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie
obor Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

 • Nemoci potravinových zvířat
 • Biostatistika
 • Metodologie bakalářské práce
 • Instrumentální analýza potravin
 • Legislativa v gastronomii
 • Ekonomika stravovacího provozu

Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie 
obor Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

 • Farmakologie potravin
 • Právní předpisy, kontrola a dozor v gastronomii
 • Marketing, management v gastronomii

Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie
obor Bezpečnost a kvalita potravin

 • Ekologická legislativa
 • Legislativa a kontrola potravin

Magisterský studijní program Veterinární lékařství

 • Ochrana zvířat a etologie
 • Animal Protection & Ethology
 • Biostatistika
 • Biostatistics
 • Toxikologie
 • Toxicology
 • Základy veterinární péče
 • Basics of veterinary care
 • Soudní a veřejné veterinární lékařství
 • Forensic veterinary medicine and public health
 • Veterinární legislativa EU
 • Veterinary EU legislation
 • Ekonomika veterinární činnosti
 • Economy

Doktorský studijní  program Veterinární hygiena a ekologie
obor Veřejné veterinářství a ochrana zvířat

 • Veterinární toxikologie
 • Veterinární statistika
 • Ochrana zvířat
 • Veterinární legislativa
 • Veřejné veterinární lékařství

Doktorský studijní program Veterinární hygiena a ekologie
obor Veterinární toxikologie a toxikologie potravin

 • Systém vědeckovýzkumné práce
 • Veterinární toxikologie
 • Toxikologie potravin
 • Soudní veterinární lékařství
 • Potravinářská legislativa


Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT