Seznam předmětů:

Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie
obor Veterinární hygiena a ekologie

 • Ochrana zvířat a etologie
 • Toxikologie
 • Toxikologie potravin
 • Metodologie vědecké práce
 • Farmakologie v produkci potravin
 • Biostatistika
 • Biostatistics
 • Soudní a veřejné veterinární lékařství
 • Veterinární ochrana veřejného zdraví
 • Veterinární legislativa EU
 • Veterinary EU legislation
 • Ekonomika veterinární činnosti
 • Economy of Veterinary Practice

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie
obor Bezpečnost a kvalita potravin

 • Ochrana zvířat a welfare
 • Biostatistika
 • Toxikologie potravin a toxikologické laboratorní metody
 • Farmakologie v produkci potravin a rezidua léčiv v potravinách
 • Bakalářská práce
 • Ekonomika, marketing a management
 • Veterinární a potravinářská legislativa

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie
obor Ochrana zvířat a welfare

 • Etologie
 • Welfare hospodářských zvířat
 • Welfare, stres, bolest, utrpení u zvířat
 • Welfare psů a kynologie
 • Welfare zoozvířat a činnost zoologických zahrad, opuštěných zvířat a útulky pro zvířata, zvířat cirkusů a činnost cirkusů
 • Fyziologie zvířat
 • Základy veterinární péče
 • Statistika a informatika
 • Bakalářská práce
 • Welfare pokusných zvířat a pokusy na zvířatech
 • Ochrana zvířat a právní předpisy v ochraně zvířat
 • Laboratorní vyšetřování vzorků IV - instrumentální analýza
 • Myslivost
 • Laboratorní vyšetřování vzorků I - biochemie

Státnice:

 • Etologie
 • Welfare zvířat
 • Ochrana zvířat a právní předpisy v ochraně zvířat
 • Základy veterinární péče
 • Laboratorní vyšetřování vzorků

Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie
obor Ochrana zvířat a welfare

 • Poruchy chování zvířat
 • Laboratorní diagnostika - stres, bolest, utrpení u zvířat
 • Ochrana ohrožených druhů zvířat, přírody a krajiny
 • Poruchy zdraví související s otravami zvířat
 • Ekotoxikologie
 • Záchrana zvířat v extrémních situacích
 • Mediální komunikace v ochraně zvířat
 • Státní správa v ochraně zvířat
 • Marketing a management v ochraně zvířat

Státnice:

 • Ochrana a welfare přežvýkavců, prasat, koní a drůbeže
 • Ochrana a welfare psů, koček a dalších zájmových zvířat
 • Ochrana a welfare pokusných zvířat
 • Ochrana a welfare zvěře a volně žijících zvířat
 • Ochrana a welfare ryb a vodních živočichů
 • Laboratorní diagnostika v ochraně zvířat
 • Legislativa a státní správa v ochraně zvířat

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie
obor Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

 • Nemoci potravinových zvířat
 • Biostatistika
 • Metodologie bakalářské práce
 • Instrumentální analýza potravin
 • Legislativa v gastronomii
 • Ekonomika stravovacího provozu

Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie 
obor Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

 • Farmakologie potravin
 • Právní předpisy, kontrola a dozor v gastronomii
 • Marketing, management v gastronomii

Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie
obor Bezpečnost a kvalita potravin

 • Ekologická legislativa
 • Legislativa a kontrola potravin

Magisterský studijní program Veterinární lékařství

 • Ochrana zvířat a etologie
 • Animal Protection & Ethology
 • Biostatistika
 • Biostatistics
 • Toxikologie
 • Toxicology
 • Základy veterinární péče
 • Basics of veterinary care
 • Soudní a veřejné veterinární lékařství
 • Forensic veterinary medicine and public health
 • Veterinární legislativa EU
 • Veterinary EU legislation
 • Ekonomika veterinární činnosti
 • Economy

Doktorský studijní  program Veterinární hygiena a ekologie
obor Veřejné veterinářství a ochrana zvířat

 • Veterinární toxikologie
 • Veterinární statistika
 • Ochrana zvířat
 • Veterinární legislativa
 • Veřejné veterinární lékařství

Doktorský studijní program Veterinární hygiena a ekologie
obor Veterinární toxikologie a toxikologie potravin

 • Systém vědeckovýzkumné práce
 • Veterinární toxikologie
 • Toxikologie potravin
 • Soudní veterinární lékařství
 • Potravinářská legislativa


Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT