Magisterský studijní program Veterinární lékařství

Ekologie
Nemoci ryb a včel
Myslivost
Choroby zvěře
Ecology

Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie
Obor Veterinární hygiena a ekologie

Povinné předměty:

H1EK Ekologie
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující: RNDr. Vojtech Baláž, Ph.D., Ing. Mgr. Veronika Seidlová, Ph.D.

H1CV Choroby ryb a včel
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
Vyučující:

H1CV Choroby zvěře
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující:

Povinně volitelné předměty:

H1VE Veterinární ekologie
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující: prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc., Mgr. Barbora Havelková, Ph.D.

H1VT Veterinární ekotoxikologie
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující: prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc., Mgr. Barbora Havelková, Ph.D.

H1CR Chemie potravinových řetězců
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: Mgr. Kateřina Kobelková, Ph.D.
Vyučující:

H1ZP Chemie životního prostředí
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: Mgr. Kateřina Kobelková, Ph.D.
Vyučující:

H1DD DDD v potravinářství
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: Ing. Jana Sedláčková, Ph.D.
Vyučující:

H1OD Odpady potravinářské výroby
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: Mgr. Kateřina Kobelková, Ph.D.
Vyučující:

H1THP Hygiena a technologie včelích produktů
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
Vyučující:

H1MY Myslivost
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující:

Volitelné předměty:

H1RY Rybářství
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
Vyučující:

H1VCE Včelařství
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
Vyučující:

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie
Obor Bezpečnost a kvalita potravin

Povinné předměty:

H3ODV Odpady a DDD v potravinářské výrobě
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující:

H3EDB Ekologické aspekty výroby, distribuce a prodeje potravin
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující: prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.

Povinně volitelné předměty:

H3EP Ekologie v produkci potravin
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující:

H3ZK Ekologie zemědělské krajiny
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující: prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc., Mgr. Barbora Havelková, Ph.D.

H3MY Myslivost
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující:

Státní závěrečná zkouška:
H3EDS Ekologické aspekty výroby, distribuce a prodeje potravin
Rozsah zkoušky:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM

Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie
Obor Bezpečnost a kvalita potravin

Povinné předměty:

H2TP Technologie a hygiena medu a včelích produktů
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
Vyučující:

H2EPP Ekotoxikologie potravin
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující: prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc., Mgr. Barbora Havelková, Ph.D.

H2EPB Ekologie v potravinářství
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující:

Státní závěrečná zkouška:
H2EP Ekologie v potravinářství
Rozsah zkoušky:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM

Obhajoba diplomové práce
Garant: prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie
obor Ochrana zvířat a welfare

Povinné předměty:

H6EZ Ekologie zvířat
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: doc. MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující:

H6WZ Welfare zvěře a myslivost
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující:

H6WR Welfare ryb a rybářství, včel a včelařství
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
Vyučující:

Povinně  volitelné předměty:

H6MY Myslivost
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující:

H6RY Rybářství
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
Vyučující:

H6VC Včelařství
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
Vyučující:

Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie
obor Ochrana zvířat a welfare

Povinné předměty:

H7PH Péče o hendikepovaná zvířata
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující:

Povinně volitelné předměty:

H7OVB Ochrana a welfare zvěře a volně žijících zvířat
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující:

H7ORB Ochrana a welfare ryb a vodních živočichů
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
Vyučující:

Státní závěrečná zkouška:
H7OV Ochrana a welfare zvěře a volně žijících zvířat
Rozsah zkoušky:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM

H7OR Ochrana a welfare ryb a vodních živočichů
Rozsah zkoušky:
Garant: doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie
Obor Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

Povinně volitelné předměty:

H8EP Ekologie v produkci potravin
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující:

H8OD Odpady v potravinářské výrobě a gastronomii
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: Mgr. Kateřina Kobelková, Ph.D.
Vyučující:

Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie
Obor Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

Povinně volitelné předměty:

H9TP Technologie a hygiena medu a včelích produktů
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
Vyučující:

H9ED Ekologické aspekty produkce a zpracování potravin
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující:

H9AS Asanace v potravinářství a gastronomii
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: Ing. Jana Sedláčková, Ph.D.
Vyučující:

H9GP Gastronomie a další využití včelích produktů
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
Vyučující:

Doktorský studijní  program Veterinární hygiena a ekologie

Akreditované obory:
Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad
Veterinární ekologie
Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířatProč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT