Magisterský studijní program Veterinární lékařství

Ekologie
Nemoci ryb a včel
Myslivost
Choroby zvěře
Ecology

Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie
Obor Veterinární hygiena a ekologie

Povinné předměty:

H1EK Ekologie
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující: RNDr. Vojtech Baláž, Ph.D., Ing. Mgr. Veronika Seidlová, Ph.D.

H1CV Choroby ryb a včel
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
Vyučující:

H1CV Choroby zvěře
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující:

Povinně volitelné předměty:

H1VE Veterinární ekologie
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující: prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc., Mgr. Barbora Havelková, Ph.D.

H1VT Veterinární ekotoxikologie
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující: prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc., Mgr. Barbora Havelková, Ph.D.

H1CR Chemie potravinových řetězců
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: Mgr. Kateřina Kobelková, Ph.D.
Vyučující:

H1ZP Chemie životního prostředí
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: Mgr. Kateřina Kobelková, Ph.D.
Vyučující:

H1DD DDD v potravinářství
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: Ing. Jana Sedláčková, Ph.D.
Vyučující:

H1OD Odpady potravinářské výroby
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: Mgr. Kateřina Kobelková, Ph.D.
Vyučující:

H1THP Hygiena a technologie včelích produktů
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
Vyučující:

H1MY Myslivost
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující:

Volitelné předměty:

H1RY Rybářství
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
Vyučující:

H1VCE Včelařství
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
Vyučující:

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie
Obor Bezpečnost a kvalita potravin

Povinné předměty:

H3ODV Odpady a DDD v potravinářské výrobě
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující:

H3EDB Ekologické aspekty výroby, distribuce a prodeje potravin
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující: prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.

Povinně volitelné předměty:

H3EP Ekologie v produkci potravin
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující:

H3ZK Ekologie zemědělské krajiny
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující: prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc., Mgr. Barbora Havelková, Ph.D.

H3MY Myslivost
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující:

Státní závěrečná zkouška:
H3EDS Ekologické aspekty výroby, distribuce a prodeje potravin
Rozsah zkoušky:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM

Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie
Obor Bezpečnost a kvalita potravin

Povinné předměty:

H2TP Technologie a hygiena medu a včelích produktů
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
Vyučující:

H2EPP Ekotoxikologie potravin
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující: prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc., Mgr. Barbora Havelková, Ph.D.

H2EPB Ekologie v potravinářství
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující:

Státní závěrečná zkouška:
H2EP Ekologie v potravinářství
Rozsah zkoušky:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM

Obhajoba diplomové práce
Garant: prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie
obor Ochrana zvířat a welfare

Povinné předměty:

H6EZ Ekologie zvířat
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: doc. MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující:

H6WZ Welfare zvěře a myslivost
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující:

H6WR Welfare ryb a rybářství, včel a včelařství
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
Vyučující:

Povinně  volitelné předměty:

H6MY Myslivost
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující:

H6RY Rybářství
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
Vyučující:

H6VC Včelařství
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
Vyučující:

Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie
obor Ochrana zvířat a welfare

Povinné předměty:

H7PH Péče o hendikepovaná zvířata
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující:

Povinně volitelné předměty:

H7OVB Ochrana a welfare zvěře a volně žijících zvířat
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující:

H7ORB Ochrana a welfare ryb a vodních živočichů
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
Vyučující:

Státní závěrečná zkouška:
H7OV Ochrana a welfare zvěře a volně žijících zvířat
Rozsah zkoušky:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM

H7OR Ochrana a welfare ryb a vodních živočichů
Rozsah zkoušky:
Garant: doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie
Obor Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

Povinně volitelné předměty:

H8EP Ekologie v produkci potravin
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující:

H8OD Odpady v potravinářské výrobě a gastronomii
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: Mgr. Kateřina Kobelková, Ph.D.
Vyučující:

Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie
Obor Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

Povinně volitelné předměty:

H9TP Technologie a hygiena medu a včelích produktů
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
Vyučující:

H9ED Ekologické aspekty produkce a zpracování potravin
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Vyučující:

H9AS Asanace v potravinářství a gastronomii
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: Ing. Jana Sedláčková, Ph.D.
Vyučující:

H9GP Gastronomie a další využití včelích produktů
Cíl předmětu:
Přednášky – náplň:
Praktická cvičení – náplň:
Garant: doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
Vyučující:

Doktorský studijní  program Veterinární hygiena a ekologie

Akreditované obory:
Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad
Veterinární ekologie
Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířatPerfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT