Výuka byla podpořena v letech 2011-2013 operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Inovace výuky veterinárních studijních programů v oblasti bezpečnosti potravin

Seznam předmětů:

Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie

Povinné:

Povinně volitelné:

Bakalářský studijní program Bezpečnost a kvalita potravin

Povinné:

Povinně volitelné:

Státní zkouška:

 • Technologie a hygiena výroby, distribuce a prodeje potravin (prezenční a kombinovaná forma)

Navazující magisterský studijní program Bezpečnost a kvalita potravin  

Povinné:

Povinně volitelné:

Státní zkouška:

 • Analýza potravin
 • Hygiena a technologie potravin rostlinného původu

Bakalářský studijní program Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

Povinné:

Povinně volitelné:

Státní zkouška:

 • Hygiena a technologie potravin a pokrmů

Navazující magisterský studijní program Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

Povinné:

 • Falšování potravin v gastronomii
 • Hygiena a technologie mlýnských a pekárenských výrobků
 • Ochrana potravin při mimořádných situacích
 • Analýza potravin rostlinného původu I
 • Analýza potravin rostlinného původu II
 • Hygiena a technologie nápojů, ovoce, zeleniny, hub a suchých plodů
 • Hygiena a technologie škrobnatých surovin, olejnin a luštěnin
 • Alkoholické a nealkoholické nápoje a zdravotní nezávadnost
 • Hygiena a technologie cukru, cukrovinek, ochucovadel a pochutin
 • Ochrana potravin při mimořádných situacích

Povinně volitelné:

 • Mikroskopická analýza potravin
 • Prodej potravin

Státní zkouška:

 •  

Doktorský studijní  program Chov zvířat, výživa zvířat a biochemie

 • Hygiena a technologie vegetabilních produktů

Doktorský studijní  program Hygiena a technologie potravin

 • Hygiena a technologie vegetabilních produktů


Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT