Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie 
obor Bezpečnost a kvalita potravin - prezenční forma

Kód

Název

ZS

LS

Garant

H3PJ

Veterinární prohlídka jatečných zvířat

2/3zk

 

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

H3SAP

Senzorická analýza potravin

 

1/3zk 

Doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.

H3HZ

Technologie a hygiena potravin živočišného původu

2/3zk

 

Doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie 
obor Bezpečnost a kvalita potravin - kombinovaná forma

Kód

Název

ZS

LS

Garant

H4PJ

Veterinární prohlídka jatečných zvířat

6/9/12zk

 

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

H4PJB

Prohlídka jatečných zvířat a masa

 

 6/9/12zk

Doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.

H4HZ

Technologie a hygiena potravin živočišného původu

6/9/12zk

 

Doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.

Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie
obor Veterinární hygiena a ekologie

Kód

Název

ZS

LS

Garant

H1SA

Senzorická analýza potravin

 

1/2z

Ing. František Ježek, Ph.D.

H1PJ

Prohlídka jatečných zvířat a masa

 

1/3zk

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

H1HA1

Hygiena a technologie masa a masných výrobků I

 

2/2z

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

HADKZ

Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny

 

1/1z

Mgr. Radka Hulánková, Ph.D.

H1HR

Hygiena a technologie ryb a rybích produktů

 

1/1z

Doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.

H1HP

Hygiena a technologie vajec a medu

 

1/1zk

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

 

Povinně volitelné předměty

 

 

 

H1CHP

Choroby z potravin

 

0/1zk

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

H1PRY

Hygiena a technologie produktů rybolovu

 

0/1zk

Doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.

Magisterský studijní program Veterinární lékařství

Kód

Název

ZS

LS

Garant

V1MA1

Hygiena produkce masa

1/1z

2/2z

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie 
obor Bezpečnost a kvalita potravin

Kód

Název

ZS

LS

Garant

H2LA

Laboratorní analýza masa, zvěřiny, drůbeže a vajec a výrobků z nich

0/1z

 

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

H2TR

Technologie a hygiena ryb, měkkýšů a korýšů a výrobků z nich

1/2zk

 

Doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.

H2HV

Technologie a hygiena masa, zvěřiny, drůbeže a vajec a výrobků z nich

2/2zk

 

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

 

Povinně volitelné předměty

 

 

 

H2CHO

Choroby z potravin

0/1zk

 

Mgr. Radka Hulánková, Ph.D.Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT