Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie 
obor Bezpečnost a kvalita potravin - prezenční forma

Kód

Název

ZS

LS

Garant

H3PJ

Veterinární prohlídka jatečných zvířat

2/3zk

 

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

H3SAP

Senzorická analýza potravin

 

1/3zk 

Doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.

H3HZ

Technologie a hygiena potravin živočišného původu

2/3zk

 

Doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie 
obor Bezpečnost a kvalita potravin - kombinovaná forma

Kód

Název

ZS

LS

Garant

H4PJ

Veterinární prohlídka jatečných zvířat

6/9/12zk

 

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

H4PJB

Prohlídka jatečných zvířat a masa

 

 6/9/12zk

Doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.

H4HZ

Technologie a hygiena potravin živočišného původu

6/9/12zk

 

Doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.

Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie
obor Veterinární hygiena a ekologie

Kód

Název

ZS

LS

Garant

H1SA

Senzorická analýza potravin

 

1/2z

Ing. František Ježek, Ph.D.

H1PJ

Prohlídka jatečných zvířat a masa

 

1/3zk

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

H1HA1

Hygiena a technologie masa a masných výrobků I

 

2/2z

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

HADKZ

Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny

 

1/1z

Mgr. Radka Hulánková, Ph.D.

H1HR

Hygiena a technologie ryb a rybích produktů

 

1/1z

Doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.

H1HP

Hygiena a technologie vajec a medu

 

1/1zk

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

 

Povinně volitelné předměty

 

 

 

H1CHP

Choroby z potravin

 

0/1zk

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

H1PRY

Hygiena a technologie produktů rybolovu

 

0/1zk

Doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.

Magisterský studijní program Veterinární lékařství

Kód

Název

ZS

LS

Garant

V1MA1

Hygiena produkce masa

1/1z

2/2z

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie 
obor Bezpečnost a kvalita potravin

Kód

Název

ZS

LS

Garant

H2LA

Laboratorní analýza masa, zvěřiny, drůbeže a vajec a výrobků z nich

0/1z

 

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

H2TR

Technologie a hygiena ryb, měkkýšů a korýšů a výrobků z nich

1/2zk

 

Doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.

H2HV

Technologie a hygiena masa, zvěřiny, drůbeže a vajec a výrobků z nich

2/2zk

 

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

 

Povinně volitelné předměty

 

 

 

H2CHO

Choroby z potravin

0/1zk

 

Mgr. Radka Hulánková, Ph.D.Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT