Ústav garantuje výuku v akreditovaných oborech bakalářských, magisterských, navazujících magisterských i doktorských studijních programů na Fakultě veterinární hygieny a ekologie, Fakultě veterinárního lékařství a Fakultě farmacie VFU Brno.

Pedagogická činnost ústavu zahrnuje výuku těchto předmětů:

Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie

Povinné 

 • Výživa člověka I. a II.
 • Chemie a mikrobiologie potravin I. a II.
 • Hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků I. a II.
 • HACCP
 • Stáž SVÚ

Povinně volitelné 

 • Veterinární praxe při zpracování mléka
 • Veterinární praxe při produkci mléka
 • Chemické laboratorní metody v analýze potravin
 • Mikrobiologické laboratorní metody v analýze potravin
 • Potravinářská technika
 • Balení potravin
 • Konzervace potravin
 • Sýrařství

Bakalářský studijní program Bezpečnost a kvalita potravin

 • Výživa člověka
 • Potravinářské inženýrství a technika
 • Chemie potravin a chemické laboratorní metody
 • Mikrobiologie potravin a mikrobiologické laboratorní metody
 • Laboratorní analýza potravin
 • Praxe v laboratoři na SVÚ, SZPI aj.
 • Praxe v potravinářském podniku
 • Bakalářská práce I., II., III., IV

Navazující magisterský studijní program Bezpečnost a kvalita potravin

Povinné 

 • HACCP
 • Technologie a hygiena mléka a mléčných výrobků I. a II.
 • Laboratorní analýza mléka a mléčných výrobků
 • Balení potravin
 • Metodologie diplomové práce
 • Praxe v potravinářském podniku
 • Diplomová práce I., II., III., IV

Povinně volitelné

 • Mikrobiologické laboratorní metody
 • Chemické laboratorní metody
 • Technologická zařízení v gastronomii
 • Konzervace potravin

Bakalářský studijní program Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

Povinné

 • Potravinářská technologie
 • Výživa člověka
 • Mikrobiologie potravin a mikrobiologické laboratorní metody
 • Chemie potravin a chemické laboratorní metody
 • Laboratorní hodnocení potravin a pokrmů
 • Bakalářská práce I., II., III., IV

Povinně volitelné

 • Mléko a mléčné výrobky v různých regionech světa
 • Balení potravin
 • Konzervace potravin

Navazující magisterský studijní program Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

Povinné

 • Technologie a hygiena mléka a mléčných výrobků
 • Metodologie diplomové práce
 • Analýza potravin živočišného původu
 • Gastronomie mléka a mléčných výrobků a zdravotní nezávadnost
 • HACCP v gastronomickém provozu
 • Diplomová práce I., II., III., IV

Navazující magisterský studijní program Ochrana zvířat a welfare

Povinně volitelné

 • Produkce mléka a welfare přežvýkavců

Fakulta veterinárního lékařství

Magisterský studijní program Veterinární lékařství

 • Hygiena produkce mléka I.
 • Milk production hygiene

Farmaceutická fakulta
Magisterský studijní program Farmacie

 • Chemie potravin a základy dietetiky
 • Food Chemistry and Principle of Dietology

Doktorský studijní program  Hygiena a technologie potravin

Povinné

 • Chemie potravin
 • Mikrobiologie potravin

Povinně volitelné

 • Hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků
 • HACCP
 • Výživa člověka

Doktorský studijní program Veterinární toxikologie a toxikologie potravin

Povinně volitelné

 • Výživa člověka
 • Chemie potravin

FOTOGALERIEProč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT