Od ledna 2020 je pracoviště radioizotopů součástí oddělení biofyziky Ústavu biologie a chorob volně žijících zvířat FVHE VFU Brno. Vzhledem k plánované opravě budovy č. 31, bylo pracoviště radioizotopů přemístěno do budovy č. 14.

Povinné předměty – pregraduální studium

Předmět

Garant

Biologie (ZS) – magisterský studijní program FVL, FVHE, 1. ročník

prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.

Biologie a molekulárně biologické metody (ZS) – bakalářský studijní program FVHE, obor Bezpečnost a kvalita potravin, 1. ročník

prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.

Biology (ZS) - magisterský studijní program FVL, FVHE, anglická forma výuky, 1. ročník

Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.

Zoologie (LS) – magisterský studijní program FVL, FVHE

Doc. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.

Zoologie (LS) – bakalářský studijní program FVHE, obor Bezpečnost a kvalita potravin, 1. ročník

Doc. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.

Zoology (LS) - magisterský studijní program FVL, FVHE, anglická forma výuky, 1. ročník

Doc. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.

Biologie zvířat (ZS) - bakalářský studijní program, obor Ochrana zvířat a welfare, 1. ročník

Doc. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.

Biofyzika (ZS) – magisterský studijní program FVHE, FVL, FAF, 1. ročník

 prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.

Biophysics (ZS) - magisterský studijní program FVHE, FVL, FAF, anglická forma výuky, 1. ročník

prof. RNDr. Emanuel Šucman, CSc.

Biofyzika potravin (ZS) – bakalářský studijní program, FVHE, Bezpečnost a kvalita potravin; Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii, 1. ročník

prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.

 Povinně volitelné předměty – pregraduální studium

Předmět

Garant

Nemoci volně žijících zvířat (ZS) – magisterský studijní program FVL, od 7. semestru

Doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.

Parazitologie potravin (ZS) - bakalářský studijní program - prezenční a kombinovaná forma, 3. ročník

Doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.

Chov exotických zvířat (LS) - bakalářský studijní program, obor Ochrana zvířat a welfare, 2. ročník 

Doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.

Ochrana zvířat kontinentů (LS) - navazující magisterský studijní program,obor Ochrana zvířat a welfare, 1. ročník

Doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.

Ornitologie (LS) - bakalářský studijní program, obor Ochrana zvířat a welfare, 2. ročník

Doc. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.

Zoologie potravinových zvířat (ZS) - bakalářský studijní program, obor Bezpečnost a kvalita potravin, 1. ročník 

Doc. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.

Ochrana zvířat moří a oceánů (LS) - navazující magisterský studijní program, obor Ochrana zvířat a welfare, 1. ročník

Doc. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.

Molekulární biologie v hygieně potravin – magisterský studijní program FVHE, 8. a 10. semestr

Mgr. Ivo Papoušek, Ph.D.

Molekulárně biologická analýza potravin (LS), bakalářský studijní program - prezenční a kombinovaná forma, 2. ročník

Mgr. Ivo Papoušek, Ph.D.

Laboratorní diagnostika – molekulární genetika v ochraně zvířat (LS) - navazující magisterský studijní program, obor Ochrana zvířat a welfare, 1. ročník 

Mgr. Ivo Papoušek, Ph.D.

Antibiotická rezistence – magisterský studijní program FVHE, 4. - 10. semestr

RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.

Akvaristika (LS) - bakalářský studijní program, obor Ochrana zvířat a welfare, 2. ročník

prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.

Radiační hygiena v potravinářství (ZS) - bakalářský studijní program, obor Bezpečnost a kvalita potravin, 2. ročník 

prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.

Radiobiologie potravin FVHE (LS), magisterský studijní program FVHE, blok povinně volitelných předmětů, 4. ročník

prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.

Postgraduální studium v oborech

Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad (Diseases of Wild and ZOO Animals)

Veterinární ekologie (Veterinary Ecology)Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT