Oddělení gastronomie zabezpečuje výuku předmětů z oblasti chemie (Chemie, Analytická chemie, Ultrastopová analýza látek v potravinách) a samozřejmě gastronomie (Technologie přípravy pokrmů, Hygiena a technologie v gastronomii, Obecná gastronomie, Zdravotní nezávadnost pokrmů a nápojů v gastronomii, Hygiena ve stravovacím provozu, Regionální gastronomie, Technologie v gastronomii, Gastronomický servis, Řízení gastronomického provozu).

Spolu s teoretickou a praktickou výukou jednotlivých disciplín působí akademičtí pracovníci Ústavu jako školitelé a vedoucí bakalářských a diplomových prací. Jako příklad uvádíme výběr prací, které byly v akademickém roce 2017/2018 předloženy k obhajobě a byly řešené v rámci Ústavu: Stanovení obsahu sodíku v kojeneckých jídlech metodou FAAS (plamenová atomová absorpční spektrometrie, Tepelná úprava masa metodou sous vide – vliv na vybrané vlastnosti, Stanovení barvy masných výrobků, Obsah sodíku a soli ve fázových vzorcích při výrobě šunek,; Výživové hodnoty balených chlazených pokrmů v obchodní síti v ČR: porovnání výsledků vybraných analýz s údaji na obalu, Vliv přídavku vitamínu C na hladinu síry ve víně u mladých vín, Výskyt bakterie Bacillus cereus ve stravovacích zařízeních, Mikrobiální kontaminace v gastronomii, Enterotoxigenní potenciál bakterií Staphylococcus aureus z prostředí gastronomických provozů.

Seznam předmětů:

Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie 

 • Biofyzika
 • Chemie
 • Biochemie
 • Radiobiologie potravin (PVP)
 • Biochemie potravin (PVP
 • Biophysics
 • Chemistry
 • Biochemistry

Bakalářský studijní Bezpečnost a kvalita potravin

 • Fyzika
 • Matematické základy pro potravinářství
 • Chemie
 • Biochemie potravin a biochemické laboratorní metody
 • Instrumentální metody analýzy látek v potravinářství
 • Technologie a příprava pokrmů

Navazující magisterský studijní program Bezpečnost a kvalita potravin

 • Radiobiologie potravin a radiobiologické laboratorní metody
 • Ultrastopová analýza látek v potravinách
 • Hygiena a technologie v gastronomii
 • Speciality v gastronomii (PVP)
 • Gastronomie

Bakalářský studijní program Ochrana zvířat a welfare

 • Laboratorní vyšetřování vzorků I - biochemie
 • Akvaristika (PVP)
 • Radiobiologie (PVP)

Bakalářský studijní program Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

 • Chemie a biochemie
 • Biofyzika potravin
 • Kvalita, hygiena a zdravotní nezávadnost potravin
 • Analýza surovin rostlinného původu
 • Radiační hygiena v potravinářství (PVP)
 • Hygiena ve stravovacím provozu
 • Zdravotní nezávadnost pokrmů a nápojů v gastronomii
 • Obecná gastronomie
 • Technologie v gastronomii
 • Gastronomický servis
 • Řízení stravovacího provozu
 • Regionální gastronomie

Magisterský studijní program Veterinární lékařství

 • Biofyzika
 • Chemie
 • Biochemie
 • Biophysics
 • Chemistry
 • Biochemistry

Magisterský studijní program Farmacie

 • Biofyzika
 • Biofyzika-laboratorní cvičení
 • Biophysics
 • Biophysics-laboratory practise

Doktorský studijní  program Veterinární biochemie, chemie a biofyzika

 • Analytická chemie
 • Radiobiologie
 • Veterinární chemie
 • Veterinární biochemie
 • Veterinární biofyzika

Doktorský studijní  program Veterinární ekologie

 • Radiobiologie

Doktorský studijní  program Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií

 • Veterinární Biochemie
 • Analytická chemie

Doktorský studijní  program Veterinární toxikologie a toxikologie potravin

 • Chemie

 Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT