Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie

 • Bezpečnost krmiv
 • Biochemie I
 • Biochemie II
 • Biochemie potravin
 • Botanika
 • Chov zájmových zvířat
 • Výživa zvířat I
 • Výživa zvířat II
 • Zemědělská produkce
 • Zootechnika

Bakalářský studijní program Bezpečnost a kvalita potravin

 • Bezpečnost krmiv
 • Biochemie potravin a biochemické laboratorní metody
 • Chov potravinových zvířat
 • Produkce potravinových surovin rostlinného původu
 • Produkce potravinových surovin živočišného původu
 • Výživa potravinových zvířat

Bakalářský studijní program Ochrana zvířat a welfare

 • Fyziologie zvířat
 • Chov zvířat
 • Výživa zvířat
 • Zacházení s hospodářskými zvířaty

Bakalářský studijní program Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

 • Antinutriční látky v krmivech a potravinách
 • Biochemie potravin
 • Chov potravinových zvířat
 • Produkce potravinových surovin rostlinného původu
 • Produkce potravinových surovin živočišného původu
 • Výživa potravinových zvířat

Navazující bakalářský studijní program Ochrana zvířat a welfare

 • Poruchy zdraví z výživy zvířat

Magisterský studijní program Veterinární lékařství

 • Biochemie I
 • Biochemie II
 • Botanika
 • Chov zájmových zvířat
 • Veterinární dietetika
 • Výživa zvířat I
 • Výživa zvířat II
 • Zemědělská produkce
 • Zootechnika

Doktorský studijní program Veterinární biochemie, chemie a biofyzika

 • Veterinární biochemie

Doktorský studijní program Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií

 • Veterinární biochemie
 • Výživa a dietetika zvířat

Doktorský studijní program Veřejné veterinářství a ochrana zvířat

 • Výživa zvířat

Doktorský studijní program Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad

 • Výživa a dietetika zvířat

Doktorský studijní program Veterinární toxikologie a toxikologie potravin

 • Výživa zvířat


Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT