Tématické okruhy výzkumu

  • Výzkumná činnost ústavu je zaměřena do oblasti ochrany zvířat určených pro hospodářské účely, zvířat v zájmových chovech, volně žijících zvířat i zvířat pokusných. V této části výzkumu jsou simulovány procesy zatěžující obvyklé podmínky chovu zvířat a jsou sledovány dopady těchto změněných podmínek na parametry zdraví, pohody a užitkovosti zvířat.
  • Součástí výzkumného zaměření ústavu je také studium etologie u vybraných druhů zvířat.
  • Výzkumná činnost ústavu zahrnuje také oblast toxikologie. V této části výzkumné činnosti je ústav zaměřen na toxikologické účinky některých látek využívaných pro produkci surovin rostlinného a živočišného původu a jejich vliv na zdraví a užitkovost hospodářských zvířat, zvířat volně žijících i zvířat zájmových.
  • Součástí výzkumné činnosti ústavu je také zkoumání biochemických procesů u zvířat.

Přístrojové vybavení a metody výzkumu

Ústav využívá pro výzkumné účely přístrojové vybavení získané především díky finanční podpoře výzkumných grantů. Disponuje mimo jiné kapalinovým a plynovým chromatografem, biochemickým analyzátorem, ELIZA reader a dalšími zařízeními a laboratorními přístroji pro analýzy a diagnostiku především v oblasti hodnocení stresové zátěže a welfare zvířat a toxikologie. 

Financování výzkumu

Výzkumné aktivity ústavu jsou financovány především z podpory interních grantových agentur (IGA VFU Brno, IVA VFU Brno) a projektů FRVŠ.

Publikační aktivity ústavu (podle jednotlivých let)

 

FOTOGALERIEProč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT