Aktuálně řešené výzkumné granty sekcí Maso

2017-2025 Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV):
QK1810212 Rychlé, komplexní a multiplexní metody pro simultánní detekci původců alimentárních onemocnění v potravinách živočišného a rostlinného původu.

Výzkumné granty řešené sekcí Maso v minulosti

2015-2020 Ministerstvo vnitra - Bezpečnostní výzkum České Republiky (BV III/1 – VS):
VI20152020044 Multiplexní xMAP technologie pro komplexní detekci patogenních agens významných z pohledu zajištění ochrany zdraví lidí a zvířat

2015-2018 Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV):
QJ1510233  Komplexní hodnocení vlivu tradičních a alternativních způsobů kastrace na chov prasat a jakost masa pro zajištění udržitelné a konkurenceschopné produkce vepřového masa v České republice.

2015-2018 Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV):
QJ1530107 Metody pro identifikaci, sledovatelnost a ověřování autenticity potravin a krmiv s komponenty živočišného původu.
  
2011-2015 Evropský fond pro regionální rozvoj/MŠMT:
CZ.1.05/1.1.00/02.0068 CEITEC - Středoevropský technologický institut, Research Programme: Molecular Veterinary Medicine, Research Group: Food Safety - Analysis and prevention of circulation of zoonotic pathogens in the food chain.

2005-2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT):
MSM6215712402 Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin.

2005-2008 Evropská Komise, 6. rámcový program:
CT-2005-007076 POULTRYFLORGUT - Control of the intestinal flora in poultry for ensuring the products safety for human consumers.
  
2005-2007 Grantová agentura České republiky (GA ČR): 
GA525/05/0311 Rychlé metody detekce pathogenních kmenů druhu Yersinia enterocolitica v potravinách.

2003-2005 Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV):
QF3085 Hodnocení antibiotické rezistence Campylobacter jejuni pocházejících z potravin, prostředí a člověka.

2002-2004 Grantová agentura České republiky (GA ČR): 
GA525/02/0287 Vývoj screeningových metod ELISA a PCR pro detekci bakterií rodu Campylobacter v potravinách.

2001-2006 COST (European Cooperation in Science and Technology)/MŠMT:
OC NA.002 Typizace a subtypizace termofilních kmenů Campylobacter sp. izolovaných z porážené drůbeže a prasat.

2001-2005 Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV):
QD1192 Ochrana produkce vepřového masa před salmonelami a kampylobaktery.

 Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT