Výzkumná činnost ústavu je zaměřena do oblasti zdravotní problematiky v populacích volně žijících živočichů, se zaměřením zejména na živočichy, kteří nejsou využíváni k získávání surovin pro produkci potravin živočišného původu. Zvláštní význam je kladen na výzkum v oblasti zdravotního stavu volně žijících ptáků a volně žijících savců, zejména s důrazem na sledování výskytu původců parazitárních, infekčních i neinfekčních onemocnění těchto živočichů. Jsou využívány molekulárně biologické metody v diagnostice původců onemocnění uvedených volně žijících zvířat.

Tým prof. Literáka:

se věnuje genetické struktuře populací dravců, telemetrii dravců a výzkumu šelem.

Tým prof. Širokého:

Tématem současného studia je cirkulace patogenů přenášených klíšťaty v přírodních ohniscích (v centru pozornosti jsou bakterie Borrelia spp., Anaplasma phagocytophilumRickettsia spp. i protozoa rodu Babesia).

Tým Doc. Bártové:

V současné době se zabývá problematikou Toxoplasma gondii, Neospora caninum a Encephalitozoon cuniculi u domácích, volně žijících a zoo zvířat.

Tým Doc. Sychry:

 V současné době se v entomologické laboratoři zaměřuje na ektoparazity ptáků.

Tým Doc. Dolejské:

V současné době sleduje výskyt bakterií rezistentních k účinku antibiotik v populacích volně žijících zvířat (komparativně také v populacích domácích zvířat a člověka). Modelově je studována tato problematika na bakteriích Escherichia coli a Enterococcus spp.

Tým prof. Dvořáka se v současné době zabývá:

 • Gamaspektrometrickým stanovením radionuklidů (radiocesia) v potravních řetězcích a možností jejich eliminace z potravin
 • Působením ionizujícího záření na živé organizmy
 • Studiem interakcí ionizujícího záření a dalších chemických a fyzikálních faktorů pomocí alternativního biotestu na Artemia franciscana

Další popis výzkumné činnosti a fotogalerie (zde vloženy budou fotky z laboratoří, terénu).

 

Výsledky aktuálního výzkumu realizovaného v laboratořích ústavu nejlépe dokumentují recentní publikace v prestižních vědeckých časopisech, jejichž autoři nebo spoluautoři jsou akademickými pracovníky ústavu.

Spolupráce

Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.

Česká republika

 • MVDr. Kamil Sedlák, Ph.D. – Oddělení virologie a sérologie, Státní veterinární ústav Praha
 • MVDr. Karol Račka – Oddělení parazitologie, Státní veterinární ústav Jihlava
 • doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. – Oddělení fyziologie a imunologie živočichů, Ústav Experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • RNDr. Marie Budíková, Dr. – Ústav matematiky a statistiky, Masarykova univerzita, Brno
 • MVDr. Roman Vodička - Zoologická zahrada hl. m. Prahy
 • prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc. - Farmaceutická univerzita Karlovy University, Hradec Králové
 • MVDr. Ivan Nágl, Ph.D. – Oddělení patologie a parazitologie, Státní veterinární ústav Praha, Praha

 Zahraničí

 • Francie - Daniel Ajzenberg - CRB Toxoplasma-Laboratoire de Parasitologie, Univerzita Limoges
 • Itálie - Vincenzo Veneziano - Department of Phatology and Animal Health, University of Naples "Federico II"
 • Itálie - Alessandra Piccirillo, Department of Comparative Biomedicine and Food Science, University of Padua
 • Slovinsko - Pavel Kvapil, Zoo Ljubljana
 • USA - Jitender Dubey - Animal Parasitic Diseases Laboratory, Beltsville Agricultural Research Center, Agricultural Research Service, United States Department of Agriculture, BARC-E, Beltsville
 • Afrika - Ali Halajian, DVM, Ph.D. - Department of Biodiversity, School of Molecular and Life Sciences, Faculty of Science and Agriculture, University of Limpopo
 • Afrika - Joshua Kamani, DVM, Ph.D., Parasitology Division, NVRI PMB 01, Vom, Plateau State Nigeria

Doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.

Česká republika

 • ÚSKVBL (Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv), Brno
 • Ústav mikrobiologie, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze

Zahraničí

 • Dánsko - Department of Veterinary Disease Biology, University of Copenhagen, Kodan
 • Itálie - Department of Infectious, Parasitic and Imunne-mediated Diseases, Istituto Superiore di Sanita, Rim
 • Německo - Institute of Microbiology and Epizootics, Veterinary Faculty, Free University Berlin
 • USA - Veterans Affairs Medical Center and University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota
 • Kanada - Department of Population Medicine, Ontario Veterinary College, University of Guelph, Guelph, ON

Doc. RNDr. Sychra, Ph.D.

Česká republika

 • Ing. Miroslav Čapek, CSc. – Ústav biologie obratlovců, AV ČR, v. v. i.
 • RNDr. Petr Procházka, Ph.D. – Ústav biologie obratlovců, AV ČR, v. v. i.
 • RNDr. Jan Štefka, Ph.D. – Laboratoř molekulární fylogeneze a evoluce parazitů, Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
 • RNDr. Jana Martinů – Laboratoř molekulární fylogeneze a evoluce parazitů, Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Publikace

Výsledky řešení zahraničních grantů, grantů grantových agentur a výsledky získané na základě institucionální podpory výzkumným organizacím a specifického vysokoškolského výzkumu i dalších projektů jsou uplatňovány ve formě publikačních výstupů. O významnosti začlenění tvůrčí činnosti FVHE v mezinárodním kontextu svědčí řada výsledků publikovaných společně se zahraničními pracovišti.

Seznam publikací je obvykle členěn na publikace ve vědeckých časopisech s impakt faktorem (IF), dále ve vědeckých časopisech bez IF, v odborných časopisech, vystoupení a prezentace výsledků na zahraničních i domácích konferencích s uveřejněním výsledků ve sbornících z těchto konferencí, učebnice a monografie s ISBN, další pedagogické publikace bez ISBN, skripta, multimediální učební texty (MUT), a souhrnné práce (habilitační spisy, doktorské disertace), jejichž předložení je nezbytné pro získání vědecké nebo vědeckopedagogické hodnosti.
Seznam publikací FVHE (List of Publication):


Databáze publikací OBD 2.0 – přístup pod heslem

Granty, projekty, mobility

Doplníme.Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT