Vědeckovýzkumné aktivity ústavu jsou orientovány v souladu s jeho edukačním posláním, charakterizovanými garantovanými předměty v rámci studijních plánů studijních programů všech tří fakult VFU Brno.

V posledních letech se Ústav gastronomie významně podílel a podílí na řešení několika projektů, jak interních, tak národních.

  • NAZV Ministerstva zemědělství QK1920190 Hmotnostní ztráty masa po tepelné úpravě (2017-2025)
  • IGA 208/2018/FVHE Studium vlivu tepelné úpravy masa metodou sous vide na obsah sodíku, draslíku, vápníku, hořčíku, železa, zinku a mědi v porovnání k tradičním kulinárním úpravám (grilování, vaření, pečení)
  • IGA 233/2018/FVHE Hodnocení mikrobiologické kvality prostředí výrobních středisek v provozovnách stravovacích služeb v návaznosti na bezpečnost připravovaných pokrmů

Výsledky prováděného výzkumu realizovaného v laboratořích Ústavu gastronomie nejlépe dokumentují publikace v odborných vědeckých časopisech, jejichž autoři nebo spoluautoři jsou akademickými pracovníky ústavu.
Témata závěrečných prací (bakalářských a diplomových, disertačních)
Výskyt původců alimentárního onemocnění v pokrmech, podávaných prostřednictvím stravovacího zařízení
- Mgr. Kateřina Bogdanovičová, Ph.D., MBA

Úprava masa sous-vide - vliv na tepelné ztráty v porovnání s tradičními způsoby kulinárních úprav vepřového masa
- Doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA

Obsah soli v hotových pokrmech vyjádřený podle nové legislativy - Nařízení (ES) č. 1169/2011
- MVDr. Jiří Bednář, Ph.D.

Studium vlivů různých druhů tepelné úpravy při přípravě hotových pokrmů na přežívání a vlastnosti bakterií způsobující kažení potravin
- Doc. MVDr. Josef Kameník, CSc, MBA

Transfer radiocesia do organismu lovené zvěře
- Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.

Vegetabilní potraviny z pohledu příjmu sodíku
-MVDr. Jiří Bednář, Ph.D.

Vliv udírenských technologií na obsah vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků v masných výrobcích
- Doc. MVDr. Josef Kameník, CSc, MBA

Termorezistcence bakterií mléčného kvašení izolovaných z čerstvého vepřového masa
- Doc. MVDr. Josef Kameník, CSc, MBA

Sledování koncetrace sodíku a vápníku v hovězím mase připraveném technologií sous vide
- Ing. Blanka Macharáčková, Ph.D.

Vyhodnocení výživových hodnot na balených chlazených pokrmech v tržní síti ČR
- Doc. MVDr. Josef Kameník, CSc, MBA

Působení ionizujícího záření na vybrané pesticidy a Artemia franciscana
- Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.

Monitoring osobní hygieny ve stravovacích službách
- Mgr. Kateřina Bogdanovičová, Ph.D., MBA

Charakteristika a hodnocení detekovaných původců alimentárních onemocnění z prostředí provozoven stravovacích služeb i hotových pokrmů v ČR
- Doc. MVDr. Josef Kameník, CSc, MBA

Stanovení viskozity žloutku v závislsoti na době od vytloukání vajec
- Mgr. Michal Žďárský, Ph.D.

Radiocesium v potravním řetězci divokých prasat na Šumavě
- Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.

Přítomnost bakterie Bacillus cereus v přílohách hotových pokrmů
- Mgr. Kateřina Bogdanovičová, Ph.D., MBA

Vliv skladování na parametry barvy u vybraných druhů sýrů
- Ing. Jana Doležalová, Ph.D.

Přídavek vitamínu C ve víně z hlediska ochrany vína před oxidací a jeho vlivu na senzorické valstnosti vína
-MVDr. Jiří Bednář, Ph.D.

 Kontrola obsahu rtuti v rybím mase
- Ing. Blanka Macharáčková, Ph.D.

Mikrobiologická situace balených hotových pokrmů prodávaných v rámci tržní sítě v ČR
- Mgr. Kateřina Bogdanovičová, Ph.D., MBA

Sledování vybraných půdovdců alimentárních onemconění z hlediska přenosu na člověka při profesionální přípravě hotových pokrmů
 - Doc. MVDr. Josef Kameník, CSc, MBA

Stanovení barvy u vybraných druhů trvanlivých salámů
- Ing. Jana Doležalová, Ph.D.

Termorezistence bakterií mléčného kvašení izolovaných z čerstvého hvoězího masa
 - Doc. MVDr. Josef Kameník, CSc, MBA

Přítomnost bakterie Staphylococcocus aureus v hotových pokrmech
- Mgr. Kateřina Bogdanovičová, Ph.D., MBA</

FOTOGALERIEProč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT