Vědeckovýzkumné aktivity ústavu jsou orientovány v souladu s jeho edukačním posláním, charakterizovanými garantovanými předměty v rámci studijních plánů studijních programů všech dvou fakult VETUNI.

V posledních letech se Ústav gastronomie významně podílel a podílí na řešení několika projektů, jak interních, tak národních.

  • NAZV Ministerstva zemědělství QK1920190 Hmotnostní ztráty masa po tepelné úpravě (2017-2025)
  • IGA 208/2018/FVHE Studium vlivu tepelné úpravy masa metodou sous vide na obsah sodíku, draslíku, vápníku, hořčíku, železa, zinku a mědi v porovnání k tradičním kulinárním úpravám (grilování, vaření, pečení)
  • IGA 233/2018/FVHE Hodnocení mikrobiologické kvality prostředí výrobních středisek v provozovnách stravovacích služeb v návaznosti na bezpečnost připravovaných pokrmů

Výsledky prováděného výzkumu realizovaného v laboratořích Ústavu gastronomie nejlépe dokumentují publikace v odborných vědeckých časopisech, jejichž autoři nebo spoluautoři jsou akademickými pracovníky ústavu.

Témata závěrečných prací (bakalářských a diplomových, disertačních)

Výskyt původců alimentárního onemocnění v pokrmech, podávaných prostřednictvím stravovacího zařízení
- Mgr. Kateřina Bogdanovičová, Ph.D., MBA

Úprava masa sous-vide - vliv na tepelné ztráty v porovnání s tradičními způsoby kulinárních úprav vepřového masa
- doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA

Obsah soli v hotových pokrmech vyjádřený podle nové legislativy - Nařízení (ES) č. 1169/2011
- MVDr. Jiří Bednář, Ph.D.

Studium vlivů různých druhů tepelné úpravy při přípravě hotových pokrmů na přežívání a vlastnosti bakterií způsobující kažení potravin
- doc. MVDr. Josef Kameník, CSc, MBA

Transfer radiocesia do organismu lovené zvěře
- prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.

Vegetabilní potraviny z pohledu příjmu sodíku
- MVDr. Jiří Bednář, Ph.D.

Vliv udírenských technologií na obsah vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků v masných výrobcích
- doc. MVDr. Josef Kameník, CSc, MBA

Termorezistcence bakterií mléčného kvašení izolovaných z čerstvého vepřového masa
- doc. MVDr. Josef Kameník, CSc, MBA

Sledování koncetrace sodíku a vápníku v hovězím mase připraveném technologií sous vide
- Ing. Blanka Macharáčková, Ph.D.

Vyhodnocení výživových hodnot na balených chlazených pokrmech v tržní síti ČR
- doc. MVDr. Josef Kameník, CSc, MBA

Působení ionizujícího záření na vybrané pesticidy a Artemia franciscana
- prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.

Monitoring osobní hygieny ve stravovacích službách
- Mgr. Kateřina Bogdanovičová, Ph.D., MBA

Charakteristika a hodnocení detekovaných původců alimentárních onemocnění z prostředí provozoven stravovacích služeb i hotových pokrmů v ČR
- doc. MVDr. Josef Kameník, CSc, MBA

Stanovení viskozity žloutku v závislsoti na době od vytloukání vajec
- Mgr. Michal Žďárský, Ph.D.

Radiocesium v potravním řetězci divokých prasat na Šumavě
- prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.

Přítomnost bakterie Bacillus cereus v přílohách hotových pokrmů
- Mgr. Kateřina Bogdanovičová, Ph.D., MBA

Vliv skladování na parametry barvy u vybraných druhů sýrů
- Ing. Jana Doležalová, Ph.D.

Přídavek vitamínu C ve víně z hlediska ochrany vína před oxidací a jeho vlivu na senzorické valstnosti vína
- MVDr. Jiří Bednář, Ph.D.

Kontrola obsahu rtuti v rybím mase
- Ing. Blanka Macharáčková, Ph.D.

Mikrobiologická situace balených hotových pokrmů prodávaných v rámci tržní sítě v ČR
- Mgr. Kateřina Bogdanovičová, Ph.D., MBA

Sledování vybraných půdovdců alimentárních onemconění z hlediska přenosu na člověka při profesionální přípravě hotových pokrmů
 - doc. MVDr. Josef Kameník, CSc, MBA

Stanovení barvy u vybraných druhů trvanlivých salámů
- Ing. Jana Doležalová, Ph.D.

Termorezistence bakterií mléčného kvašení izolovaných z čerstvého hovězího masa
 - doc. MVDr. Josef Kameník, CSc, MBA

Přítomnost bakterie Staphylococcocus aureus v hotových pokrmech
- Mgr. Kateřina Bogdanovičová, Ph.D., MBA

FOTOGALERIEPerfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT