Tématické okruhy výzkumu

  • Výzkumná činnost ústavu je zaměřena do oblasti ochrany zvířat určených pro hospodářské účely, zvířat v zájmových chovech, volně žijících zvířat i zvířat pokusných. V této části výzkumu jsou simulovány procesy zatěžující obvyklé podmínky chovu zvířat a jsou sledovány dopady těchto změněných podmínek na parametry zdraví, pohody a užitkovosti zvířat.
  • Součástí výzkumného zaměření ústavu je také studium etologie u vybraných druhů zvířat.
  • Výzkumná činnost ústavu zahrnuje také oblast toxikologie. V této části výzkumné činnosti je ústav zaměřen na toxikologické účinky některých látek využívaných pro produkci surovin rostlinného a živočišného původu a jejich vliv na zdraví a užitkovost hospodářských zvířat, zvířat volně žijících i zvířat zájmových.
  • Součástí výzkumné činnosti ústavu je také zkoumání biochemických procesů u zvířat.

Přístrojové vybavení a metody výzkumu

Ústav využívá pro výzkumné účely přístrojové vybavení získané především díky finanční podpoře výzkumných grantů. Disponuje mimo jiné kapalinovým a plynovým chromatografem, biochemickým analyzátorem, ELIZA reader a dalšími zařízeními a laboratorními přístroji pro analýzy a diagnostiku především v oblasti hodnocení stresové zátěže a welfare zvířat a toxikologie. 

Financování výzkumu

Výzkumné aktivity ústavu jsou financovány především z podpory interních grantových agentur (IGA VETUNI, IVA VETUNI) a projektů FRVŠ.

Seznam publikací FVHE za jednotlivé roky

FOTOGALERIEPerfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT