Navazující magisterský studijní program Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii  (Garant: doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.)

Zaměření studia

Studijní obor připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky schopné řídit, realizovat, monitorovat i kontrolovat zdravotní nezávadnost a kvalitu potravin ve stravovacích provozech otevřeného i uzavřeného typu. Studenti si prohloubí znalosti v gastronomických technologiích, platné legislativě pro provozy vyrábějící potraviny a pokrmy, hygienických pravidlech nutných pro přípravu zdravotně nezávadných potravin a pokrmů, o způsobech, technikách a systémech přípravy a servisu jídel a nápojů, a to jak v rámci běžného provozu ve střediscích veřejného stravování, tak i v rámci nejrůznějších společenských a gastronomických akcí. Studenti rovněž získají vědomosti a dovednosti v oblasti moderní, environmentálně šetrné gastronomie.
Obor se může opřít o velmi kvalitní prostorové, přístrojové, informační a personální zabezpečení praktické a teoretické výuky na Fakultě veterinární hygieny a ekologie VFU Brno.

Kde se můžeš uplatnit?

ZAŘÍZENÍ POSKYTUJÍCÍ STRAVOVACÍ SLUŽBY, POTRAVINÁŘSKÉ PROVOZY - VÝROBA POTRAVIN A POKRMŮ, DISTRIBUCE, SKLADOVÁNÍ, PRODEJ

  • vedoucí provozů a úseků
  • manažer kvality potravin
  • manažer hygieny  
  • interní auditor systémů managementu bezpečnosti a kvality potravin

DOZOROVÁ ČINNOST STÁTNÍCH ORGÁNŮ (SZPI, KHS, ČOI...)

  • inspektor v kontrole a bezpečnosti potravin a pokrmů

LABORATOŘE PROVÁDĚJÍCÍ ANALÝZY POTRAVIN

  • laboratorní a diagnostická činnost

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ V POTRAVINÁŘSTVÍ A GASTRONOMII
VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST NA UNIVERZITĚ

  • studium doktorského studijního programu
  • akademický pracovník

 
Požadavky a předpoklady - viz přijímací řízení
Studenty navazujícího magisterského studia se uchazeči stávají dnem zápisu ke studiu. Slavnostně je studium zahájeno slibem studenta při imatrikulaci.

Poskytované zázemí

 Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských kolejích, kde je možnost stravování. V areálu univerzity je k dispozici Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu pro studenty s možností zapůjčení odborné literatury, získat odborné poznatky ze světových databází z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat v počítačové učebně s připojením na Internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu.

Ukončení studia

Absolventy studia navazujícího magisterského studijního programu v oboru Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii se studenti stávají po vykonání státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Těmto absolventům je vydán diplom s vysvědčením o vykonání státní závěrečné zkoušky a je udělen titul „magistr“, ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem. Slavnostně je studium zakončeno promocí.

 Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT