Garant: prof. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

Navazující magisterský studijní program ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST A KVALITA POTRAVIN V GASTRONOMII

Zaměření studia

NMSP ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST A KVALITA POTRAVIN V GASTRONOMII připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky schopné řídit, realizovat, monitorovat i kontrolovat zdravotní nezávadnost a kvalitu potravin ve stravovacích provozech otevřeného i uzavřeného typu. Studenti si prohloubí znalosti v gastronomických technologiích, platné legislativě pro provozy vyrábějící potraviny a pokrmy, hygienických pravidlech nutných pro přípravu zdravotně nezávadných potravin a pokrmů, o způsobech, technikách a systémech přípravy a servisu jídel a nápojů, a to jak v rámci běžného provozu ve střediscích veřejného stravování, tak i v rámci nejrůznějších společenských a gastronomických akcí. Studenti rovněž získají vědomosti a dovednosti v oblasti moderní, environmentálně šetrné gastronomie.
Studijní program se může opřít o velmi kvalitní prostorové, přístrojové, informační a personální zabezpečení praktické a teoretické výuky na Fakultě veterinární hygieny a ekologie VETUNI.

Kde se můžeš uplatnit?

Zařízení poskytující stravovací služby, potravinářské provozy – výroba potravin a pokrmů, distribuce, skladování, prodej

  • vedoucí provozů a úseku
  • manažer kvality potravin
  • manažer hygieny
  • interní auditor systémů managementu bezpečnosti a kvality potravin

Dozorová činnosti státních orgánů (SZPI, KHS, ČOI, ...)

  • inspektor v kontrole a bezpečnosti potravin a pokrmů

Laboratoře provádějící analýzy potravin

  • laboratorní a diagnostická činnost

Samostatné podnikání v potravinářství a gastronomii

Vědeckovýzkumná činnost na univerzitě

  • studium doktorského studijního programu
  • akademický pracovník

Požadavky a předpoklady – více ZDE

O studium v NMSP se uchází studenti, kteří mají ukončené bakalářské studium ve studijním programu ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST A KVALITA POTRAVIN V GASTRONOMII nebo podobného směru. Potřebná způsobilost k navazujícímu magisterskému studiu se prokazuje zejména výsledky studia v BSP a výsledky přijímacího řízení. Studenty navazujícího magisterského studia se uchazeči stávají dnem zápisu ke studiu.

Průběh studia

Studium NMSP ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST A KVALITA POTRAVIN V GASTRONOMII je dvouleté. Studijní program obsahuje studijní předměty, z nichž některé si student určuje z dvojic nebo trojic povinně volitelných předmětů podle svého zájmu a zaměření. Základními formami výuky jsou přednášky, praktická laboratorní a provozní cvičení, semináře, konzultace, výuka v potravinářských podnicích a stravovacích provozech, individuální stáže a praxe studentů, samostatná odborná práce na ústavech a účelových zařízeních fakulty a univerzity a dále samostatné studium. Důraz je kladen na teoretickou výuku směřující k podpoře tvůrčích schopností studentů. Studijní úspěšnost je kontrolována průběžně během semestru, ukončením semestru zápočtem a ukončením studia předmětu zkouškou. Státní závěrečná zkouška je z pěti předmětů a obhajoby diplomové práce.

Poskytované zázemí

Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských kolejích, kde je možnost stravování. V areálu univerzity je k dispozici Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury, získat odborné poznatky ze světových databází z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat v počítačové učebně s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu.

Ukončení studia

Absolventy studia NMSP ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST A KVALITA POTRAVIN V GASTRONOMII se studenti stávají po vykonání státní závěrečné zkoušky. Úspěšným absolventům je vydán diplom s vysvědčením o vykonání státní závěrečné zkoušky a udělen titul „magistr“ ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem. Slavnostně je studium zakončeno promocí.Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT