Bakalářský studijní program (Garant: MVDr. Necidová Lenka, Ph.D.)

Přihláška: pouze ELEKTRONICKÁ FORMA
Termín pro podání přihlášky: do 15. dubna 2021

Přijímací zkoušky probíhají formou SCIO testů z biologie. V dubnu nebo květnu mají uchazeči o studium jeden termín za výhodnou cenu za 390,- Kč. Po převedení E - přihlášky do přijímacího řízení vám společnost SCIO zašle slevový kupón. Alternativou testu z biologie jsou OSP testy (percentil 70 a výše), resp. průměr z vysvědčení do 1,25 v každém roce studia.

Více info viz níže - Podmínky přijetí ke studiu.

 Součástí elektronické přihlášky je:

  • závěrečné vysvědčení z 1., 2. a 3. ročníku a vysvědčení z 1. pololetí 4. ročníku
  • doklad o zaplacení poplatku 500,- Kč

! Naskenujte jako přílohu elektronické přihlášky !

Na adresu děkanátu FVHE (viz níže) zašlete:

Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, prosím, doložte co nejdříve po složení maturitní zkoušky.

Adresa:
Veterinární  univerzita Brno
Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

Účet Veterinární univerzity Brno:
ČSOB, č.ú. 154568547/0300, variabilní symbol 22900, konstantní symbol 379

Kontakt: 
Sylva Řezáčová, Tel: +420-54156 2797, e-mail: rezacovas@vfu.cz

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU - ZDE -

Počet přijímaných studentů do prvního ročníku studia: 24

  • Do studijního oboru nelze přijmout uchazeče, který již na fakultě v tomto studijním oboru studuje.
  • Žádáme uchazeče, aby v rámci svých aktivit nad rámec středoškolské činnosti zasílali pouze kopie dokladů zaměřených do oblasti vzdělávání příslušného studijního programu viz. Podmínky přijímacího řízení.

OKRUHY OTÁZEK, VZOROVÉ OTÁZKY
PŘÍPRAVNÝ KURZPerfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT