EN
/ Homepage / Novinky a události / Den otevřených dveří 02/2023

Den otevřených dveří 02/2023

V pátek 3. 2. 2023 proběhl na Veterinární univerzitě Brno Den otevřených dveří pro uchazeče o studium na Fakultě veterinární hygieny a ekologie. Ve dvou bězích se v posluchárně Pavilonu profesora Lenfelda setkali uchazeči o studium s vedením fakulty a studijními referentkami. Děkanka fakulty doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D. osobně přivítala zájemce o studium i jejich rodiče na půdě univerzity a fakulty. Následně proděkanka pro vzdělávání doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D. prezentovala uchazečům slovně i obrazem nejen stěžejní magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie, ale také kompletní nabídku bakalářských studijních programů realizovaných fakultou – Veterinární ochrana veřejného zdraví, Bezpečnost a kvalita potravin, Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii a Ochrana zvířat a welfare. Zmíněn byl i nově připravovaný bakalářský studijní program Zdraví živočichů a ochrana životního prostředí, který krátce představila jeho garantka doc. MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D., Dipl. ECZM.

O zájmu uchazečů a jejich rodičů o nabízené studijní programy svědčila velmi bohatá diskuse, ve které všechny studijní referentky i paní proděkanka souběžně odpovídaly na řadu položených dotazů. Věříme, že plná posluchárna v rámci obou běhů a projevený zájem jsou příslibem do budoucna a s řadou uchazečů se setkáme nejen v rámci přijímacího řízení, ale především v září u příležitosti zahájení nového akademického roku 2023/2024.

 

Autor příspěvku: doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.

Autor fotografií: Mgr. Šárka Bednaříková