EN
/ Homepage / Novinky a události / Doplňující volby do AS FVHE VETUNI

Doplňující volby do AS FVHE VETUNI

Akademický senát FVHE VETUNI vyhlašuje dnem 19. září 2022 doplňující volby zástupců z řad studentů FVHE VETUNI.

NÁVRHY podávají členové akademické obce FVHE VETUNI (akademičtí pracovníci a studenti FVHE VETUNI) členům volební komise, a to včetně písemného souhlasu navrhovaného kandidáta.

do 10:00 dne 7. října 2022

VOLEBNÍ KOMISE:

Předseda: doc. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

  Členové: Mgr. Barbora Havelková, Ph.D.
                 MVDr. Petra Mačáková, Ph.D.
                 doc. MVDr. Lenka Necidová, Ph.D.
                 Lukáš Kukleta
                 Vojtěch Svatoš

 

TERMÍN VOLEB:   18. října 2022      8:00 – 13:00

MÍSTO KONÁNÍ:   vstupní hala SIC (budova č. 24), v přízemí vedle Krmítka

 

V Brně 26. května 2022                                                       AS FVHE VETUNI 


 

Volby AS FVHE VETUNI - doplňující informace

 

V rámci doplňujících voleb zástupců z řad studentů FVHE VETUNI budou voleni následující zástupci:

 

Studenti BSP a NAMSP:

  • náhradníci (libovolný počet)

Studenti MSP:

  • náhradníci (libovolný počet)

Studenti DSP:

  • náhradníci (libovolný počet)

 

Funkční období zvolených senátorů i náhradníků bude trvat pouze do konce funkčního období stávajícího AS FVHE VETUNI, tj. nejpozději do 1. června 2024.

 

V Brně 16. září 2022

                                                                                                   předseda volební komise 


 

Volby AS FVHE VETUNI


Výsledky voleb do AS FVHE VETUNI

Studenti BSP a NaMSP

Počet hlasů

Toupalíková Michaela
(3. ročník, Bc, Ochrana zvířat a welfare)

37

Králíčková Valentýna
(1. ročník, Bc, Bezpečnost a kvalita potravin)

20

Pleskačová Kateřina
(1 ročník, NavMgr, Bezpečnost a kvalita potravin)

16

Studenti MSP

Počet hlasů

Svoboda Filip
(4. ročník, Veterinární hygiena a ekologie)

39

Plecitý Patrik
(2. ročník, Veterinární hygiena a ekologie)

30

Masarová Michaela
(3. ročník, Veterinární hygiena a ekologie)

22

 

Všem studentům gratulujeme k úspěšným kandidátkám.