Vedení fakulty FVHE

Děkanka

Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie
Tel.: +420 54156 2796
Mobil: 602 116 956
E-mail: tremlovab@vfu.cz
Tremlova

Sekretariát děkana

Ing. Dana Skálová
Tel.: +420 54156 2796 
Mobil: 602 116 871
E-mail: skalovad@vfu.cz
02-Skalova

Proděkan pro vzdělávání

MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie
Tel.: +420 54156 2784
E-mail: dobsikovar@vfu.cz
Dobsikova

Proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy

MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.
Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie
Tel.:  +420 54156 2777
E-mail: hostovskym@vfu.cz
Hostovský Martin

Tajemník

Ing. Jiří Rotrekl
Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie
Tel.: +420 54156 2795 
E-mail: rotreklj@vfu.cz 
Rotrekl