Ústav zootechniky a zoohygieny

Výuka

   Seznam předmětů, které ústav zajišťuje (ak. rok 2018 - 2019) (*.doc)
  
Výzkum
   informace o výzkumných a badatelských aktivitách ústavu

 

Multimediální učební texty 

- Zootechnika

- Chov zájmových zvířat

- Zemědělská produkce

- ZoohygienaPřednosta ústavu


Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.


Sekretariát

Hana Šírová


Zaměstnanci

Profesoři
 
Odborní asistenti

Asistenti


Ostatní pracovníci

Dobromila Jozefčáková


Studenti doktorských studijních programů


- prezenční forma

- kombinovaná forma
Ing. Martin Jeřábek
 Za aktualizaci ústavních stránek zodpovídá Hana Šírová.