Letní škola - Summer school 2013

Bees and Fish

photo     photo     photo    
photo     photo     photo    
photo     photo     photo    

Meat Processing and Hygiene

photo     photo     photo    
photo    

Milk Hygiene and Technology

photo     photo     photo    
photo     photo     photo    
photo     photo     photo    
photo     photo     photo    
photo     photo    

Slaughterhouse

photo     photo     photo    
photo     photo     photo    
photo     photo     photo    
photo     photo     photo    
photo     photo     photo    
photo    

Trips

photo     photo     photo    
photo    

Ending of Summer School

photo     photo