Letní škola a další akce pořádané fakultou

EXTRAMURÁLNÍ PRAKTICKÝ VÝCVIK

Informace - zde -

 

 

LETNÍ ŠKOLY V EVROPĚ

Summer schools in Europe.EU

 

LETNÍ ŠKOLA POŘÁDANÁ FVHE, VFU Brno

Letní škola "Food Hygiene"

Kontakt: pistekovav@vfu.cz nebo dolezelovaja@vfu.cz

 

 

2018 - pozvánka, přihláška

 

Dřívější ročníky (od 2011):

2017 - pozvánka, program, instrukce, fotogalerie

2016 -pozvánka, fotogalerie

2015 - pozvánka, fotogalerie

2014 - pozvánka, přihláška, fotogalerie
2013 - fotogalerie

Popis

 • Program letní školy je zaměřen na doplnění a rozšíření standardních praktických a teoretických znalostí a dovedností studentů veterinárních fakult v oblasti hygieny a bezpečnosti potravin.
 • Nabytá úroveň znalostí odpovídá požadavkům na kvalifikaci úředních veterinárních lékařů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.
 • V průběhu kurzu nabyté znalosti a praktické dovednosti svojí úrovní a hloubkou naplňují požadavky kladené na výkon kvalitní veterinární kontroly v oblasti hygieny potravin v rámci Evropského prostoru.
 • Letní škola je určena především pro studenty zahraničních veterinárních fakult a délka celého kurzu je 1 měsíc.

Příklady témat

 • Maso: Identifikace a evidence zvířat. Přeprava zvířat. Klasifikace jatečných těl. Prohlídka jatečných těl zvířat. Jak vyrobit párky? Jak mohou být potraviny škodlivé. Obvyklé pato-anatomické nálezy u skotu a prasat – co je poživatelné a co ne? Zkus vyrobit Vídeňské párky!
 • Ryby: Zacházení s živými rybami během jejich prodeje, čerstvé a mražené ryby kriteria čerstvosti. Farmový chov ryb.
 • Drůbež a vejce: Řekni mi – je vejce čerstvé? Barva a textura drůbežího masa a drůbežích produktů. HACCP – využití na Univerzitě. Vejce a vaječné produkty – ano nebo ne pro využití při dietě?
 • Sanitace v produkci potravin. Sanitace na jatkách.
 • Zvěřina: Chov zvěře. Produkce zvěřiny.
 • Mikrobiologie potravin: Nemoci z potravin.Vyrob si svůj jogurt a sýr! Stanovení parametrů medu. Kontrola kvality syrového mléka.

 


 

Školení organizované FVHE v minulosti (v současnosti se neorganizuje)

Školení v Hygieně a kontrole potravin v oblasti masa a masných produktů (Better Training for Safer Food)

 • Cílem tohoto školení je zajistit jednotnou implementaci evropské legislativy, týkající se potravin (především masných produktů a masa), zejména nařízení (ES) č. 882/2004, 852/2004, 853/2004 a 854/2004.
 • Program zahrnuje školení v oblasti evropského práva a implementace předpisů v oblasti výroby, zpracování, distribuce a prodeje potravin. Současně se věnuje i otázce správného porážení zvířat a welfare zvířat při chovu, přepravě a porážení.
 • Důraz je kladen na diskuzi mezi školiteli a účastníky, tedy výměnu zkušeností a znalostí.
 • Do celodenního programu školení jsou zařazeny přednášky a diskuzní workshopy, součástí školení je ale i návštěva jatek a masného závodu s následnou diskuzí nad shledanými fakty.
 • Školení je určeno zejména pro účastníky členských států EU, ale také pro kandidátské země, evropských sousedních zemí a třetích zemí.
 • Na týdenním školení se účastní cca 25 účastníků, kteří se pohybují v dané oblasti hygieny a bezpečnosti potravin a mají veškeré předpoklady (pracovní pozice) získané informace šířit k dalším kolegům z dané země. K dnešnímu datu proběhlo dané školení v rámci FVHE již 4x, 2x v roce 2012 a 2x v roce 2013.

Webové stránky:
http://ec.europa.eu/eahc/food/index.html
http://www.foodinfo-europe.com/