Sekce a ústavy Fakulty veterinární hygieny a ekologie

Sekce veterinární ekologie a chorob volně žijících zvířat
2150 - Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat
2190 - Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel

Sekce živočišné a rostlinné produkce
2220 - Ústav výživy zvířat
2230 - Ústav zootechniky a zoohygieny

Sekce hygieny a technologie potravin živočišného původu

2340 - Ústav hygieny a technologie mléka
2350 - Ústav hygieny a technologie masa

 

Sekce veterinární ochrany veřejného zdraví, ochrany zvířat a welfare

2380 - Ústav veřejného a soudního veterinárního lékařství

2390 - Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie

 

Sekce hygieny a technologie potravin rostlinného původu a gastronomie

2240 - Ústav gastronomie

2210 - Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu

 


 
Mapa VFU - umístění jednotlivých ústavů v areálu univerzity VFU Brno

 

Sekce veterinární ekologie a chorob volně žijících zvířat

Vedoucí sekce: Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.

 

Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat (2150), budova č. 2

10-Literak Přednosta: Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.


Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel (2190), budova č. 25

Pikula Přednosta: Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM

 


Sekce živočišné a rostlinné produkce

Vedoucí sekce: Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.

Ústav výživy zvířat (2220), budova č. 15
07-Strakova Přednosta: Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.

Ústav zootechniky a zoohygieny (2230), budova č. 15
Pavel Suchy Přednosta: Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý CSc.

 


Sekce hygieny a technologie potravin živočišného původu

 
 
Ústav hygieny a technologie masa (2350), budova č. 13
06-Steinhauserova Přednosta: Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.


Sekce veterinární ochrany veřejného zdraví, ochrany zvířat a welfare

Vedoucí sekce: Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
 
Chloupek Přednosta: Doc MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

 

05-Vecerek Přednosta: Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

 

 

Sekce hygieny a technologie potravin rostlinného původu a gastronomie

 
Ústav gastronomie (2240), budova č. 31
Kameník Přednosta: MVDr. Josef Kameník, CSc. MBA