Historie ústavu


Ústav hygieny a technologie mléka vznikl jako samostatný ústav 1.1. 1991  rozdělením původní Katedry hygieny a technologie potravin na tři ústavy. V letech 1991 – 2006 byl Ústav hygieny a technologie mléka umístěn v druhém poschodí a nástavbě budovy č. 34. Od roku 2001 se prostory ústavu rozšířily o výukovou školní mlékařskou dílnu, která byla umístěna v suterénu budovy. V roce 2006 se ústav přemístil do nové moderní budovy Pavilonu profesora Lenfelda, která poskytuje dostatečné moderně vybavené prostory pro výuku studentů (cvičebny, seminární místnosti, posluchárnu, mlékařskou dílnu), prostory pro vědecko-výzkumnou činnost (chemické a mikrobiologické laboratoře) a zázemí pro pracovníky ústavu (pracovny).