Témata bakalářských prací

 

Student

Název

KANIOVÁ Jitka

Sledování růstu Bacillus cereus v obnoveném sušeném mléce v závislosti na teplotě skladování

KROBOTOVÁ Eliška

Sledování vlivu skladovacích podmínek na růst Yersinia enterocolitica v mletém mase

ZDRAŽILOVÁ Ivana

Hodnocení růstu bakterií rodu Cronobacter v kojeneckém mléce

MLEJNKOVÁ Zuzana

Sledování vlivu skladovacích podmínek na růst Yersinia enterocolitica v masných výrobcích

ZÁRUBOVÁ Karolína

Sledování mikrobiologické kvality mléka z mlékomatů z pohledu platné legislativy

BARANČINOVÁ Sabina

Stanovení chinolonových antibiotik v medu pomocí kapalinové chromatografie

NOVOTNÁ Kateřina

Med ve výživě a léčbě

ŠPLÍCHALOVÁ Martina

Parametry jakosti a zdravotní nezávadnosti medu

SLEZÁKOVÁ Pavla

Stanovení obsahu laktózy v sýrech

SOVOVÁ Barbora

Stanovení oxidu siřičitého v potravinách

HÁNOVÁ Nikola

Stanovení vybraných parametrů medu pomocí FT-NIR spektrometrie

MIKOVČÁKOVÁ Martina

Fyzikálně chemické parametry mléka a FT-NIR spektrometrie

NOVÁKOVÁ Šárka

Stanovení počtu somatických buněk v mléce pomocí FT-NIR spektrometrie

ONDROVÁ Kristýna

Využití FT-NIR spektrometrie v analýze masných výrobků

ŠAFKOVÁ Lucie

Sledování změn fyzikálně-chemických parametrů u medů falšovaných sacharidovými sirupy

 

JÍLKOVÁ Denisa

Změna obsahu mastných kyselin v mléce vlivem skladování

KREJČÍ Marek

Spektrum mastných kyselin v kravském, ovčím a kozím mléce z českých farem

FURSOVA Kseniia

Stanovení aktivní a titrační kyselosti ve vybraných kysaných mléčných výrobcích

OLEJNÍČKOVÁ Andrea

Obsah laktózy v kysaných mléčných výrobcích

JADRNÁ Kamila

Kontrola tepelného ošetření mléka

PELIKANOVÁ Lenka

Jakost syrového kravského mléka jako suroviny pro výrobu mléčných výrobků

 

ZVONKOVÁ Monika

Jakost mléčných výrobků produkovaných v bio-kvalitě

GŘONDĚLOVÁ Aneta

Interakce mezi potravinami a obalovými materiály, údržnost vybraných mléčných výrobků balených v polymerních foliích

HORÁK Vojtěch

Balení potravin v modifikované atmosféře, interakce mezi vybranými potravinami a používanými plyny

CHERNENKA Anastasiya

Balení potravin v modifikované atmosféře, interakce mezi potravinami a používanými plyny

SEDLÁČKOVÁ Petra

Tvorba kyseliny benzoové v kysaných mléčných výrobcích