Témata diplomových prací

 

Student Název
BÁRTOVÁ Kateřina  Hodnocení schopnosti produkce stafylokokových enterotoxinů u kmenů S. aureus
BERNATÍKOVÁ Lenka Problematika sušených mléčných výrobků
BITTNEROVÁ Denisa Mikrobiologické hodnocení účinnosti vyvíjeného intramamárního přípravku na základě stanovení bakteriálního záchytu v mléce
CÍZLEROVÁ Erika Stanovení aflatoxinu M1 v syrovém mléce
JÁNSKÁ Gabriela Antimikrobiální aktivita rostlinných látek a extraktů použitých při výrobě čerstvých sýrů
KLADNICKÁ Iva Výskyt enterokoků v potravinách živočišného původu
MELKESOVÁ Eva Produkce a zpracování syrovátky
MLADONICKÁ Veronika Výskyt bakterií mléčného kvašení v potravinách živočišného původu
PLÁTENÍKOVÁ Markéta Sledování vybraných parametrů smetany ke šlehání
PONČÍKOVÁ Jana Balení vybraných mléčných výrobků v modifikované atmosféře (MAP) v režimu rozdílných teplot;analýzy údržnosti zabalených potravin
PROKOPOVÁ Lenka Problematika laktózy v mléčných výrobcích
RERYCHOVÁ Michaela Využití hmotnostní spektrometrie při stanovení antimikrobiálních látek
SOJÓVÁ Kateřina Stanovení vybraných minoritních nutričně významných složek mléka
SVOBODOVÁ Denisa Využití metody ELFA při zajištění bezpečnosti potravin
ŠPAČKOVÁ Kateřina Stanovení vhodných technologických parametrů výroby sýrů ve školní mlékařské dílně
TOMÁŠKOVÁ Lucie Využití separačních technik pro stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v biologických matricích
VALÁŠKOVÁ Monika Stanovení obsahu jódu v kolostru
VRÁNOVÁ Nikola Úprava komplexní matrice vzorků živočišného původu před chromatografickým stanovením