Témata disertačních prací

Student

Název

MVDr. Dana Kučerová

Vlastnosti a faktory virulence Escheria coli izolovaných u drůbeže

Mgr. Matej Tkáč

Dynamika změn významných nutričních a antinutričních parametrů medu

Ing. Lucie Pospíšilová

Molekulární epidemiologie listerióz s využitím metod sekvence nové generace

MVDr. Sandra Dluhošová

Detekce nepovolených léčiv v medu pomocí separačních metod

MVDr. Zuzana Tomáštíková

Diverzita kmenů Listeria monocytogenes izolovaných z různých zdrojů v České republice

Henok Ayalew Tegegne

Occurrence and characteristics of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in animal husbandry, processing plants and retail market