Výuka

 

Ústav garantuje výuku v akreditovaných oborech bakalářských, magisterských, navazujících magisterských i doktorských studijních programů na Fakultě veterinární hygieny a ekologie, Fakultě veterinárního lékařství a Fakultě farmacie VFU Brno.

 

Pedagogická činnost ústavu zahrnuje výuku těchto předmětů:

 

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 

Magisterský studijní program - obor Veterinární hygiena a ekologie

 

Povinné  

 • Výživa člověka I. a II.
 • Chemie a mikrobiologie potravin I. a II.
 • Hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků I. a II.
 • HACCP
 • Stáž SVÚ


Povinně volitelné
 

 • Veterinární praxe při zpracování mléka
 • Veterinární praxe při produkci mléka
 • Chemické laboratorní metody v analýze potravin
 • Mikrobiologické laboratorní metody v analýze potravin
 • Potravinářská technika
 • Balení potravin
 • Konzervace potravin
 • Sýrařství


Státní rigorózní zkouška
 

 • Hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků

 

Bakalářský studijní program - obor Bezpečnost a kvalita potravin

 • Výživa člověka
 • Potravinářské inženýrství a technika
 • Chemie potravin a chemické laboratorní metody
 • Mikrobiologie potravin a mikrobiologické laboratorní metody
 • Laboratorní analýza potravin
 • Praxe v laboratoři na SVÚ, SZPI aj.
 • Praxe v potravinářském podniku
 • Bakalářská práce I., II., III., IV

 

Státní závěrečná zkouška

 • Laboratorní analýza potravin


Navazující magisterský studijní program
  - obor Bezpečnost a kvalita potravin

Povinné  

 • HACCP
 • Technologie a hygiena mléka a mléčných výrobků I. a II.
 • Laboratorní analýza mléka a mléčných výrobků
 • Balení potravin
 • Metodologie diplomové práce
 • Praxe v potravinářském podniku
 • Diplomová práce I., II., III., IV


Povinně volitelné

 

 • Mikrobiologické laboratorní metody
 • Chemické laboratorní metody
 • Technologická zařízení v gastronomii
 • Konzervace potravin


Státní závěrečná zkouška
 

 • Technologie a hygiena mléka a mléčných výrobků

Bakalářský studijní program -  obor Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

 

Povinné

 • Potravinářská technologie
 • Výživa člověka
 • Mikrobiologie potravin a mikrobiologické laboratorní metody
 • Chemie potravin a chemické laboratorní metody
 • Laboratorní hodnocení potravin a pokrmů
 • Bakalářská práce I., II., III., IV

Povinně volitelné

 • Mléko a mléčné výrobky v různých regionech světa
 • Balení potravin
 • Konzervace potravin

Státní závěrečná zkouška

 • Laboratorní hodnocení potravin a pokrmů

Navazující magisterský studijní program - obor Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

 

Povinné

 • Technologie a hygiena mléka a mléčných výrobků
 • Metodologie diplomové práce
 • Analýza potravin živočišného původu
 • Gastronomie mléka a mléčných výrobků a zdravotní nezávadnost
 • HACCP v gastronomickém provozu
 • Diplomová práce I., II., III., IV

 

Státní závěrečná zkouška
Zdravotní nezávadnost potravin a pokrmů živočišného původu

 

Navazující magisterský studijní program - obor Ochrana zvířat a welfare

 

Povinně volitelné

 • Produkce mléka a welfare přežvýkavců

 


Fakulta veterinárního lékařství

Magisterský studijní program - obor Veterinární lékařství

 • Hygiena produkce mléka I.
 • Milkproductionhygiene

 

Farmaceutická fakulta

Magisterský studijní program - obor Farmacie

 • Chemie potravin a základy dietetiky
 • Food Chemistry and Principle of Dietology

 


Doktorský studijní program
 - obor Hygiena a technologie potravin

Povinné
 

 • Chemie potravin
 • Mikrobiologie potravin


Povinně volitelné

 

 • Hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků
 • HACCP
 • Výživa člověkaDoktorský studijní program
 - obor Veterinární toxikologie a toxikologie potravin

Povinně volitelné
 

 • Výživa člověka
 • Chemie potravin