Seznam předmětů

Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie

obor Veterinární hygiena a ekologie

 

Kód

Název

ZS

LS

Garant

H1SA

Senzorická analýza potravin

 

1/2z

Ing. František Ježek, Ph.D.

H1PJ

Prohlídka jatečných zvířat a masa

 

1/3zk

MVDr. Eva Slaměníková, Ph.D.

H1HA

Hygiena a technologie masa a masných výrobků

 

2/2z

Ing. Gabriela Bořilová, Ph.D.

H1DKZ

Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny

 

1/1z

Mgr. Radka Hulánková, Ph.D.

H1HR

Hygiena a technologie ryb a rybích produktů

 

1/1z

Doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.

H1HP

Hygiena a technologie vajec a medu

 

1/1zk

Ing. Gabriela Bořilová, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

Povinně volitelné předměty:

 

 

 

H1CHP

Choroby z potravin

 

0/1zk

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

H1PRY

Hygiena a technologie produktů rybolovu

 

0/1zk

Doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.

 

 

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie 

obor Bezpečnost a kvalita potravin - prezenční forma

 

Kód

Název

ZS

LS

Garant

H3PJ

Veterinární prohlídka jatečných zvířat

2/3zk

 

MVDr. Eva Slaměníková, Ph.D.

H3SAP

Senzorická analýza potravin

 

1/3zk 

Ing. František Ježek, Ph.D.

H3HZ

Technologie a hygiena potravin živočišného původu

2/3zk

 

Ing. Alena Saláková, Ph.D.

 

 

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie 

obor Bezpečnost a kvalita potravin - kombinovaná forma

 

Kód

Název

ZS

LS

Garant

H4PJ

Veterinární prohlídka jatečných zvířat

6/9/12zk

 

MVDr. Eva Slaměníková, Ph.D.

H4SAP

Senzorická analýza potravin

 

 6/9/12zk

Ing. František Ježek, Ph.D.

H4HZ

Technologie a hygiena potravin živočišného původu

6/9/12zk

 

Ing. Alena Saláková, Ph.D.

 

 

Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie 

obor Bezpečnost a kvalita potravin

 

Kód

Název

ZS

LS

Garant

H2LA

Laboratorní analýza masa, zvěřiny, drůbeže a vajec a výrobků z nich

0/1z

 

Ing. Gabriela Bořilová, Ph.D.

H2THR

Technologie a hygiena ryb, měkkýšů a korýšů a výrobků z nich

1/2zk

 

Doc.MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.

H2HV

Technologie a hygiena masa, zvěřiny, drůbeže a vajec a výrobků z nich

2/2zk

 

Ing. Gabriela Bořilová, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

Povinně volitelné předměty:

 

 

 

H2CHP

Choroby z potravin

0/1zk

 

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

 

 

 

 

 Magisterský studijní program Veterinární lékařství

 

Kód

Název

ZS

LS

Garant

V1MA

Hygiena produkce masa

1/1z

2/2z

Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.