Témata kvalifikačních prací

 

Archiv obhájených závěrečných prací je dostupný v databázi STAG.

 

 

Řešená témata doktorských disertačních prací

 • Hodnocení hygienických parametrů masa kuřat z bio a klasických chovů
 • Speciality ze syrových ryb typu sushi a sashimi - posouzení potravinové bezpečnosti jakosti a přínosu pro zdraví člověka
 • Analýza mikrobiologických a technologických parametrů vajec
 • Aplikace veterinárně hygienických postupů při získávání zvěřiny
 • Kvalitativní znaky zvěřiny a zvěřinových výrobků
 • Identifikace vybraných druhů tuňáků metodami molekulární biologie
 • Mikrobiální rizika spojená s manipulací a konzumací surovin a potravin

 

 

Témata bakalářských prací 2016-2018 

 • Senzorické hodnocení drůbežích párků pomocí různých rozlišovacích metod
 • Spotřeba a oblíbenost jehněčího masa u nás a ve světě
 • Problematika alimentárních infekcí v gastronomii
 • Stanovení aktivity vody masa a masných výrobků v závislosti na teplotě stanovení
 • Isolace a identifikace Listeria spp. v potravinách živočišného původu
 • Losos obecný - hodnocení trendu produkce na světě, vybrané parametry skladovatelnosti
 • Vliv kastrace prasat na obsah a složení tuku

 

Témata diplomových prací 2016-2018

 • Senzorické hodnocení tepelně opracovaných masných výrobků