Výzkum

Výzkum ústavu je orientován do oblasti fyzikálních, chemických, senzorických a mikrobiologických parametrů kvality, hygieny a zdravotní nezávadnosti masa a masných výrobků. Důraz je kladen na výzkum v oblasti  významných patogenních mikroorganismů ve vztahu k masu a masným výrobkům a typizace těchto mikroorganismů molekulárními metodami (zejména významné druhy Campylobacter sp., Listeria monocytogenes a Clostridium perfringens). Výzkum se také zaměřuje na studium výskytu, identifikace a typizace důležitých známých i méně známých mikroorganismů spojených s výskytem nebezpečí alimentárních onemocnění u člověka.  Další oblastí výzkumu je hodnocení rizik při používání nových technologií produkce a zpracování masa a masných výrobků. Výzkum je také zaměřen do oblasti kvality, zdravotní a hygienické nezávadnosti masa a masných výrobků pocházejících z tradičních ale i netradičních druhů jatečných zvířat, dále drůbežího a králičího  masa a výrobků z něj, zvěřiny a výrobků z ní, ryb a ostatních vodních živočichů a výrobků z nich, mrazírenských technologií, dále při produkci a zpracování polotovarů, tuků, vajec a výrobků z nich.

 

Ústav je zapojen do excelentního výzkumu v rámci Středoevropského technologického institutu (CEITEC), výzkumná skupina Bezpečnost potravin. 

Od 1.1.2016 naše výzkumná skupina pokračuje i nadále v činnosti jako součást širší výzkumné skupiny Zoonózy.

 

ceitec vizitka 

 

 

Ústav hygieny a technologie masa dále spolupracuje s mnoha významnými českými i zahraničními firmami v rámci smluvního výzkumu, a to zejména v oblasti inovací masných výrobků, vývoje nových technologií a odzkušování technologických přípravků. S řadou firem spolupracujeme také při získávání dotačních titulů, např. ze Státního zemědělského intervenčního fondu.