Zaměstnanci ústavu

Přednosta ústavu
Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. 

 

Sekretariát 
Bc. Kamila Zoufalá

Zaměstnanci 

Profesoři
Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. 

Docenti
Doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.

Odborní asistenti
Ing. Gabriela Bořilová, Ph.D. 

Mgr. Radka Hulánková, Ph.D.

Ing. Miroslava Fašiangová, Ph.D.

Ing. František Ježek, Ph.D.

MVDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.

Mgr. Petr Králík, Ph.D.

Ing. Michaela Nesvadbová, Ph.D. 

MVDr. Irena Svobodová, Ph.D.


Asistenti

 

Studenti doktorských studijních programů

Mgr. Eliška Servusová

 

Ostatní pracovníci 

Ing. Fouad Ali Abdullah Abdullah, Ph.D. (projektový pracovník)

Bc. et Bc. Monika Petráková (projektový pracovník)

Gabriela Kalinová (laborant)

Lenka Petýrková (laborant)

Věra Roudnická (laborant)

Lenka Skaličanová (laborant, bezp. technik)

Marie Šulová (laborant)

Zdeněk Trnečka (technolog)