Výuka - Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie

Seznam předmětů :

Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie obor Veterinární hygiena a ekologie

 • Ochrana zvířat a etologie
 • Toxikologie
 • Toxikologie potravin
 • Metodologie vědecké práce
 • Farmakologie v produkci potravin
 • Biostatistika
 • Biostatistics
 • Biochemie
 • Biochemistry
 • Biochemie potravin 

 

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie obor Bezpečnost a kvalita potravin

 • Ochrana zvířat a welfare
 • Statistika a výpočetní technika
 • Toxikologie potravin a toxikologické laboratorní metody
 • Farmakologie v produkci potravin a rezidua léčiv v potravinách
 • Bakalářská práce
 • Biochemie potravin a biochemické laboratorní metody

  

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie obor Ochrana zvířat a welfare

 • Etologie
 • Welfare hospodářských zvířat
 • Welfare, stres, bolest, utrpení u zvířat
 • Welfare psů a kynologie
 • Welfare zoozvířat a činnost zoologických zahrad, opuštěných zvířat a útulky pro zvířata, zvířat cirkusů a činnost cirkusů
 • Fyziologie zvířat
 • Základy veterinární péče
 • Statistika a informatika
 • Bakalářská práce
 • Welfare pokusných zvířat a pokusy na zvířatech
 • Ochrana zvířat a právní předpisy v ochraně zvířat
 • Laboratorní vyšetřování vzorků IV - instrumentální analýza
 • Myslivost
 • Laboratorní vyšetřování vzorků I - biochemie

Státnice:

 • Etologie
 • Welfare zvířat
 • Ochrana zvířat a právní předpisy v ochraně zvířat
 • Základy veterinární péče
 • Laboratorní vyšetřování vzorků


Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie obor Ochrana zvířat a welfare

 • Poruchy chování zvířat
 • Laboratorní diagnostika - stres, bolest, utrpení u zvířat
 • Ochrana ohrožených druhů zvířat, přírody a krajiny
 • Poruchy zdraví související s otravami zvířat
 • Ekotoxikologie
 • Záchrana zvířat v extrémních situacích
 • Mediální komunikace v ochraně zvířat

Státnice:

 • Ochrana a welfare přežvýkavců, prasat, koní a drůbeže
 • Ochrana a welfare psů, koček a dalších zájmových zvířat
 • Ochrana a welfare pokusných zvířat
 • Ochrana a welfare zvěře a volně žijících zvířat
 • Ochrana a welfare ryb a vodních živočichů
 • Laboratorní diagnostika v ochraně zvířat


Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie obor Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

 • Nemoci potravinových zvířat
 • Biostatistika
 • Metodologie bakalářské práce
 • Instrumentální analýza potravin
 • Biochemie potravin

 

Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie obor Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

 • Farmakologie potravin

 

Magisterský studijní program Veterinární lékařství

 • Ochrana zvířat a etologie
 • Animal Protection & Ethology
 • Biostatistika
 • Biostatistics
 • Toxikologie
 • Toxicology
 • Základy veterinární péče
 • Basics of veterinary care
 • Biochemie
 • Biochemistry

 

Doktorský studijní  program Veterinární hygiena a ekologie obor Veřejné veterinářství a ochrana zvířat

 • Veterinární toxikologie
 • Veterinární statistika
 • Ochrana zvířat

 

Doktorský studijní  program Veterinární hygiena a ekologie obor Veterinární toxikologie a toxikologie potravin

 • Systém vědeckovýzkumné práce
 • Veterinární toxikologie
 • Toxikologie potravin

 

Doktorský studijní  program Veterinární hygiena a ekologie obor Veterinární biochemie, chemie a biofyzika

 • Veterinární biochemie

Doktorský studijní  program Veterinární hygiena a ekologie obor Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií

 • Veterinární biochemie