Ochrana zvířat, welfare a etologie - seznam předmětů

 

Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie obor Veterinární hygiena a ekologie

 

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie obor Bezpečnost a kvalita potravin

 

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie obor Ochrana zvířat a welfare

 • Etologie
 • Welfare hospodářských zvířat
 • Welfare, stres, bolest, utrpení u zvířat
 • Welfare psů a kynologie
 • Welfare zoozvířat a činnost zoologických zahrad, opuštěných zvířat a útulky pro zvířata, zvířat cirkusů a činnost cirkusů
 • Fyziologie zvířat
 • Základy veterinární péče
 • Bakalářská práce
 • Welfare pokusných zvířat a pokusy na zvířatech
 • Ochrana zvířat a právní předpisy v ochraně zvířat
 • Laboratorní vyšetřování vzorků IV - instrumentální analýza
 • Myslivost

Státnice:

 • Etologie
 • Welfare zvířat
 • Ochrana zvířat a právní předpisy v ochraně zvířat
 • Základy veterinární péče
 • Laboratorní vyšetřování vzorků


Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie obor Ochrana zvířat a welfare

 • Poruchy chování zvířat
 • Laboratorní diagnostika - stres, bolest, utrpení u zvířat
 • Ochrana ohrožených druhů zvířat, přírody a krajiny
 • Záchrana zvířat v extrémních situacích
 • Mediální komunikace v ochraně zvířat

Státnice:

 • Ochrana a welfare přežvýkavců, prasat, koní a drůbeže
 • Ochrana a welfare psů, koček a dalších zájmových zvířat
 • Ochrana a welfare pokusných zvířat
 • Ochrana a welfare zvěře a volně žijících zvířat
 • Ochrana a welfare ryb a vodních živočichů
 • Laboratorní diagnostika v ochraně zvířat

 

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie obor Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

 • Nemoci potravinových zvířat
 • Metodologie bakalářské práce


Magisterský studijní program Veterinární lékařství

 

Doktorský studijní program Veterinární hygiena a ekologie obor Veřejné veterinářství a ochrana zvířat

 • Ochrana zvířat