Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel

 

  

 

 

 

 

 

 

 Yak se chytá yak? No přece do lasa.

 

Kontakt                                 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel

Palackého tř. 1946/1, 612 42, Brno
IČO:62157124, DIČ:29062157124

tel. +420541562651


 

!Informace o změně pracoviště ústavu!

3/2018

 


Přednosta ústavu
- prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM 
Sekretariát - Jiřina Nosková

 

Výuka
informace o vyučovaných předmětech, které ústav zabezpečuje

Výzkum
informace o výzkumných a badatelských aktivitách ústavu

Zaměstnanci

Profesoři

   prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.

   prof. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc. - zástupce přednosty

   prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM

Docenti 

  doc. MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D., Dipl. ECZM   

  doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
 
Odborní asistenti

   Mgr. Vojtěch Baláž, Ph.D. 

   Mgr. Barbora Havelková, Ph.D.

   Mgr. Kateřina Kobelková, Ph.D. - curiculum vitae

   Ing. Mgr. Veronika Kováčová, Ph.D.

   MVDr. Ivana Papežíková, Ph.D.

   Ing. Jana Sedláčková, Ph.D.

   Ing. František Vitula, Ph.D.

  

   

Asistenti

   MVDr. Vladimír Piaček

   

  

Studenti doktorských studiiních programů

               

                     1.ročník

Mgr. Aneta Kubíčková (školitel doc. Banďouchová) 

Mgr. Monika Němcová (školitel/školitel-specialista prof. Pikula/dr. Kováčová)

MVDr. Michal Přibyl (školitel dr. Baláž)

Ing. Pavla Vacová (školitel/školitel-specialista prof. Beklová/dr. Havelková)

 

                     2.ročník

MVDr. Tomáš Heger (školitel/školitel-specialista prof. Pikula/ doc. Banďouchová, dr. Kováčová, doc. Zukal)

                          

                     3. ročník

  Mgr. Daniela Hlávková (školitel prof. Beklová / školitel-specialista dr. Havelková)

  MVDr. Hana Minářová (školitel doc. Palíková)

  MVDr. Lucie Filasová (školitel doc. Palíková) - kombinovaná forma sudia   

 

                     4. ročník

  Ehdaa Eltayeb Eltigani Abdelsalam, BVM  (školitel prof. Pikula)   

  Mgr. Eva Syrová (školitel doc. Palíková)    

  MVDr. Vladimír Piaček (školitel prof. Pikula)   

 

                     5. ročník

   Mgr. Petr Linhart (školitel prof. Pikula)

   Ing. Michal Madžunkov (školitel prof. Navrátil) - přerušení studia - kombinovaná forma studia

 

  Mgr. Miroslava Kaňová (školitel doc. Banďouchová)- přerušení studia - curiculum vitae

  Mgr. Hana Hrubá (školitel dr. Banďouchová) - přerušení studia

 

Ostatní pracovníci

   Ilona Flajzarová

   Ladislava Grečynská

   Alena Halouzková

   Mgr. Daniela Hlávková 

   Mgr. Petr Linhart

   Jitka Modrová

   Jiřina Nosková

   Irena Staňková

   

 

 

Webmaster ústavních stránek: Mgr. Barbora Havelková, Ph.D.