Výuka

Seznam předmětů

Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie obor Veterinární hygiena a ekologie

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie obor Bezpečnost a kvalita potravin

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie obor Ochrana zvířat a welfare

 • Ekologie
 • Biologie tkání a orgánů
 • Ekologie zvířat
 • Welfare zvěře a myslivost
 • Welfare handicapovaných zvířat
 • Welfare ryb a rybářství, včel a včelařství
 • Rybářství
 • Včelařství

Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie obor Bezpečnost a kvalita potravin

Magisterský studijní program Veterinární lékařství

Doktorský studijní  program Veterinární hygiena a ekologie obor Veterinární ekologie

 • Odpady potravinářské výroby
 • Odpady z chovů hospodářských zvířat
 • Veterinární ekotoxikologie
 • Veterinární ekologie

Doktorský studijní  program Veterinární hygiena a ekologie obor Veřejné veterinářství a ochrana zvířat

 • Veterinární ekologie

Doktorský studijní  program Veterinární hygiena a ekologie obor Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií

 • Aplikovaná ekologie

Doktorský studijní  program Veterinární hygiena a ekologie obor Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad

 • Ekologie
 • Choroby zvěře, volně žijících zvířat, zoozvířat, ryb a včel