Managment potravinářské laboratoře

Popis

V rámci předmětu bude studentům objasněn proces akreditace potravinářských laboratoří, včetně požadavků na management. Studenti se seznámí s různými druhy laboratoří a jejich managementem, s jakostními kritérii podle ČSN EN ISO, s problematikou metrologie, a také s požadavky na metodické postupy těchto laboratoří. Studenti se dále naučí, jak zpracovávat a uplatňovat Standardní operační postup (SOP).

 

Garant: Mgr. Kateřina Kobelková, Ph.D.

 

Vyučující: Mgr. Kateřina Kobelková, Ph.D.

 

Sylabus předmetu Management potravinářské laboratoře

 

Přednášky

 

Týden

Náplň

Počet hodin

1. + 2.

Úvod do problematiky managementu potravinářských laboratoří

Standardní operační postup (SOP) pro analýzy z oblasti chemické analýzy, stopové a ultrastopové analýzy, a z oblasti mikrobiologie

2

3. + 4.

Seznámení s organizací potravinářských laboratoří

Laboratoře referenční, akreditované, auditované a autorizované

2

5. + 6.

Požadavky na management vrcholový, střední a malý

 

2

7. + 8.

Metrologické parametry metod používaných v akreditovaných laboratořích

 

2

9. + 10.

Příručka jakosti akreditovaných laboratoří

 

2

11. + 12.

Seznámení s managementem laboratoří SZÚ CHPŘ v Brně - akreditované pracoviště

2

13. + 14.

Prezentace zpracovaných SOP

 

2