Myslivost

Popis

Cílem předmětu je získání základních teoretických a praktických znalostí o myslivosti, právních předpisech o myslivosti, o zbraních a střelivu, lovecké kynologii, zoologii a biologii zvěře, chovu a péči o zvěř, ekologii, etologii, ochraně a chorobách zvěře, způsobu lovu a ošetřování zvěřiny a úpravě a hodnocení loveckých trofejí.

 

Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM

 

Vyučující: Ing. Vitula

 

Sylabus předmětu Myslivost

 

Přednášky

 

1. Dějiny myslivosti a myslivecké spolkové činnosti. Význam myslivosti, myslivecká kultura, etika, mluva, zvyky a tradice. Myslivecké vzdělávání,výzkum a propagace. Myslivost u nás a v ostatních zejména evropských zemích 2 A posluchárna

 

2. Právní předpisy o myslivosti,o zbraních a střelivu, o ochraně přírody a krajiny, veterinární předpisy a ostatní související předpisy. Práva a povinnosti mysliveckého hospodáře a myslivecké stráže. 2 A posluchárna

 

3. Řízení myslivosti, povolenka k lovu. Systém kontroly ulovené zvěře a její označování. 2 A posluchárna

 

4. Plány mysliveckého hospodaření a myslivecká statistika, honitba vznik a vedení evidence. Ekonomika myslivosti. 2 A posluchárna

 

5. Myslivecká zoologie a biologie zvěře, znalost hlavních rozpoznávacích znaků zvěře a způsobu jejího života - zvěř spárkatá. 2 A posluchárna

 

6. Myslivecká zoologie a biologie zvěře,znalost hlavních rozpoznávacích znaků zvěře a způsobu jejího života - zvěř pernatá. 2 A posluchárna

 

7. Chov zvěře- základní technologie. Péče o zvěř včetně přikrmování zvěře, výstavby a údržby mysliveckých zařízení. 2 A posluchárna

 

8. Ekologie, etologie, ochrana zvěře a zlepšování prostředí zvěře. 2 A posluchárna

 

9. Choroby zvěře, přehled - prevence. 2 A posluchárna

 

10. Myslivecká kynologie plemena a skupiny psů, chov, výchova a výcvik, vedení a použití loveckých psů. Chov, výcvik a choroby loveckých psů, příznaky nemocí a jejich léčení. Sokolnictví - historie, použití loveckých dravců. 2 A posluchárna

 

11. Lovecké zbraně, střelivo, pomůcky a zařízení - pravidla jejich používání a bezpečnostní opatření. 2 A posluchárna

 

12. Lovecká střelba, značení zvěře, základy první pomoci při úrazech.Údržba zbraní. 2 A posluchárna

 

13. Způsoby lovu zvěře včetně odchytu a lovecká pravidla, lovecké stopařství, ošetřování zvěřiny. 2 A posluchárna

 

14. Úprava a hodnocení loveckých trofejí, ošetřování kožek, zjišťování a nakládání s biologicky cenným materiálem. 2 A posluchárna

 

Cvičení

 

1. Praktické určování zvěře v zoologických sbírkách (VFU, MZLU, Moravské muzeum Brno).

 

2. Choroby zvěře /dia/. Charakteristika, průběh, léčba chorob.

 

3. Chov a péče o zvěř - výjezdní cvičení.

 

4. Chov a péče o zvěř - výjezdní cvičení.

 

5. Ošetření ulovené zvěře (vývrh, dělení zvěřiny, ošetření trofejí).

 

6. Výcvik, zkoušky a výstavy loveckých psů.

 

7. Chovatelské přehlídky, hodnocení loveckých trofejí.

 

8. Zpracování mysliveckých plánů, statistického výkazu, záznam o ulovené zvěři.

 

9., Teoretický výcvik ve střelbě a použití loveckých zbraní (klasifikace zbraní, péče o zbraně, bezpečnostní opatření).

 

10. Praktická střelba z loveckých zbraní I.

 

11. Praktická střelba z loveckých zbraní II.

 

12. Technologie umělého odchovu a líhnutí lovné pernaté zvěře.

 

13. Biologická kontrola umělého líhnutí.

 

14. Zápočet