Technologie a hygiena včelích produktů

Popis

Cílem je seznámení posluchačů s technologií včelích produktů, jejich charakteristikou a hygienou a faktory ovlivňujícími jejich kvalitu.

 

Garant: prof. Stanislav Navrátil, CSc.

 

Vyučující: prof. Stanislav Navrátil, doc. Palíková, dr. Papežíková

 

Sylabus předmětu Technologie a hygiena včelích produktů

 

Přednášky

 

1.-2. Včela medonosná. Základní charakteristika druhu. Zařazení v zoologickém systému. Význam včel a včelařství. Význam včel v přírodě, význam chovu včel. Základní rozdělení včelích produktů.

 

3.-4. Včelí pastva. Zdroje nektaru a medovice. Zdroje pylu. Zdroje pro tvorbu dalších včelích produktů. Faktory ovlivňující zdravotní stav včelstva a kvalitu včelích produktů. Faktory prostředí, chovatelské metody, stav organismu, veterinární zásahy.

 

5.-6. Med I. Definice medu, členění medů, proces vzniku medu. Technologie získávání, zpracování a skladování medu. Med II. Fyzikální vlastnosti medu. Chemické složení medu. Cizorodé látky v medu.

 

7.-8. Med III. Kontrola kvality, hygienické nezávadnosti a pravosti medu. Senzorická, fyzikálně-chemická, pylová a mikrobiologická analýza medu. Včelí vosk. Definice, proces tvorby, technologie získávání, fyzikální vlastnosti, chemické složení a kontrola.

 

9.-10. Propolis. Definice, proces tvorby, technologie získávání, fyzikální vlastnosti, chemické složení a kontrola. Mateří kašička. Definice, proces tvorby, technologie získávání, fyzikální vlastnosti, chemické složení a kontrola.

 

11.-12. Pyl. Definice, proces tvorby, technologie získávání, fyzikální vlastnosti, chemické složení a kontrola. Jed. Definice, proces tvorby, technologie získávání, fyzikální vlastnosti, chemické složení a kontrola.

 

13.-14. Legislativa ve včelařství. Národní a mezinárodní předpisy dotýkající se včelařství a zejména včelích produktů.

 

Cvičení

 

1.-6. Blok. Analýza včelích produktů. Praktické provedení u vybraných vzorků.

 

7.-14. Exkurze. Konzultace. Zápočtové řízení. Konzultace probrané látky, prověření vědomostí, udělování zápočtů.