Výzkum

Výzkumná činnost ústavu se zaměřuje do oblasti sledování zatížení prostředí negativními faktory, významnými pro rostlinnou i živočišnou produkci, která má vztah k zdraví zvířat a produkci zdravotně nezávadných potravin živočišného původu. Významnou oblastí výzkumu je také sledování faktorů pocházejících zejména z chovů zvířat a provozů potravinářské produkce, které jsou významné z hlediska životního prostředí. Výzkum je zaměřen zejména na indikátory zatížení životního prostředí na úrovni bezobratlých živočichů, nižších obratlovců a dále je zaměřen na včely, ryby a zvěř, které jsou využívány k získávání surovin pro produkci potravin živočišného původu. Jsou sledovány ukazatele zatížení životního prostředí na úrovni chemických faktorů anorganického i organického původu zejména metodami stopové a ultrastopové analýzy, a dále na úrovni biologických markrů zatížení životního prostředí zejména metodami vycházejícími z veterinárně - zdravotního posouzení zdravotního stavu bezobratlých živočichů, nižších obratlovců a obhospodařovaných druhů zvěře, ryb a včel.