Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu

 

Výuka
   informace o vyučovaných předmětech, které ústav zabezpečuje

Výzkum
   informace o výzkumných a badatelských aktivitách ústavu

Zajímavé odkazy

 Výukové materiály

Vyuka je podpořena v letech 2011-2013 operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Inovace výuky veterinárních studijních programů v oblasti bezpečnosti potravin

Laboratoř pro vyšetřování potravin č. 1660 akreditovaná ČIA


 

Přednosta ústavu

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

 

Zástupce přednosty

MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Sekretariát

Marie Míšková

Zaměstnanci

Docenti

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

Odborní asistenti

Dani Dordević, MSc., Ph.D.

MVDr. Lucia Hodulová, Ph.D.

Mgr. Zdeňka Javůrková, Ph.D. (Randulová)

Ing. Martin Král, Ph.D.

Ing. Martina Oštádalová, Ph.D. (MD)

MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Ing. Alexandra Tauferová, Ph.D


Asistenti

Mgr. Marie Bartlová

MVDr. Bc. Hana Běhalová
Mgr. Ludmila Luňáková

 
Studenti doktorských studijních programů
Mgr. Marie Bartlová

MVDr. Bc. Hana Běhalová

Mgr. Jana Doleželová

Mgr. Radek Horák

Mgr. Jan Javorský

Mgr. Ludmila Luňáková

 


Laboranti

Bc. Simona Jančíková

Gabriela Mazurová

Bc. Aneta Reichová

 

Ostatní zaměstananci

Miroslava Koudelková